VD-byte i Creuna AB
Nyhet

VD-byte i Creuna AB

den 6 november 2017

Creunas VD Magnus Palm lämnar idag bolaget och ersätts av Claes Jonson som tillförordnad VD

Creuna är Sveriges ledande digitala byrå, och har sedan 2002 framgångsrikt hjälpt kunder inom vitt skilda branscher att digitalisera sina verksamheter. I takt med att kundernas affärer blir alltmer tekniskt avancerade och affärskritiska, har kraven på Creuna ökat, och med det, kravet på ett förändrat ledarskap. Styrelsen och Magnus Palm har därför kommit överens om att Magnus Palm lämnar sin tjänst som VD för bolaget.

”Magnus har med framgång utvecklat Creunas affärs- och kundorientering, och därigenom lagt en god grund inför framtiden. Nu står Creuna inför en ny fas och vi har identifierat en rad åtgärder som ska ta Creuna in i framtiden och ytterligare stärka vår position. Vi har i samförstånd med Magnus enats om att han lämnar sin tjänst som VD.Processen att hitta en efterträdare inleds omgående. Magnus och Creuna skiljs som goda vänner, jag önskar Magnus lycka till och tackar för insatsen under tio år i bolaget”, säger Torstein Harildstad, styrelseordförande.

I väntan på att ny VD rekryteras, utses Claes Jonson till tillförordnad VD, med uppdrag att fortsätta den påbörjade strategiska utvecklingen av bolaget. Claes Jonson har sedan september 2017 arbetat som konsult med Creuna, med särskilt fokus på affärsutveckling och effektivisering.

För ytterligare frågor, kontakta:
Torstein Harildstad, styrelseordförande i Creuna, telefon +47 (0) 908 26 019