Filmen om Internetstiftelsen

Creuna fick i uppdrag att ta fram filmen om Internetstiftelsen. Den som på ett så enkelt sätt som möjligt skulle förklara hela bredden av verksamheten och spegla varumärket.

Förutsättningar

Önskemålet var att inkludera alla delar av Internetstiftelsens breda verksamhet. Från domänhantering till kunskapsfrämjande och opinionsbildning. Filmen skulle användas för att spridas på webben och i sociala media, men också fungera som en öppnare på möten och event. Kanske att den behövde olika klippningar – eller möjligheten till det.

Idé

Istället för att rada upp Internetstiftelsens olika verksamheter och tjänster ville vi visa vad de möjliggör. Detta genom att visa på tillfällen i vardagen när vi använder Internetstiftelsens olika tjänster. Riktiga människor och verkliga situationer. Dessutom med en skandinavisk, dokumentär tonalitet i bild och komposition.

Budskap

Huvudbudskapet är att Internetstiftelsen är den oberoende och politiskt obunda aktören som står för ett godare och starkare internet. Och att de kämpar för att alla ska vilja, våga och kunna använda internet.

Produktion

Filmen producerades i nära samarbete med kund och produktionsbolaget Parapix. Creuna stod för idé och koncept, manus, projekt- och produktionsledning. Musiken – den är specialkomponerad av kunden själv.

bild1

Om uppdraget

Kund
  • Internetstiftelsen

Mer information

Är du nyfiken på vad Creuna skulle kunna göra för dig? Välkommen att kontakta