Visualisera er data - 5 rekommendationer

den 6 april 2016

Idag finns en mängd rådata tillgängligt bara några knapptryckningar bort. Möjligheten att förklara vad denna data egentligen berättar är avgörande för den kommunikation vi dagligen för med våra kunder på Creuna. Visualiseringar hjälper oss att tydligare kommunicera komplex rådata på ett mer transparent sätt genom strategisk rådgivning.

Ingen hinner manuellt exportera data från den mängd datakällor som de digitala ekosystemen genererar för att sedan förlita sig till att Excel ger en tydlig tillgänglig bild av nuläget. Månadsrapportering har ersatts med realtidsrapportering och för detta krävs kraftfulla automatiserade BI-verktyg. QlikView, Geckoboard, Chartbeat och vår favorit Klipfolio är bara några exempel på verktyg som gör arbetet enklare. Verktygen underlättar förståelsen för hur ex. webbplatser, sociala media, köpt media, appar och andra digitala tjänster samverkar på en och samma arena mot gemensamma mål. Vi lär oss att bättre förstå kopplingen mellan online/offline i syfte att kortsiktigt förbättra ex. konverteringar och långsiktigt motivera lösningars effekt och värde.

Trots detta finns det fortfarande en hög risk att komplexiteten segrar över den förväntade nyttan. Tyvärr skvallrar vår erfarenhet om fyra bidragande faktorer till att rapportering av data uteblir.

 • Relevans - Siffror som presenteras saknar relation till verksamheten eller för stunden relevanta frågeställningar.
 • Presentation - Finns det en minsta otydlighet i hur diagram och data ska tolkas spelar de snabbt ut sin roll.
 • Daterad data - Statisk presenterad data blir snabbt utdaterad och kräver tidskrävande manuellt arbete. Tid för administration bör istället ersättas av tid för analys och åtgärd.
 • Rutiner - En utpekad mottagare i organisationen krävs för att arbeta datadriet och förstå hur anpassning leder till effekt. En verksamhet som investerar digitalt utan krav på uppföljning har förmodligen större problem än utebliven rapportering.

Att designa pedagogiska visuella instrumentpaneler i syfte att skapa en bättre förståelse kräver att ens data har sin tydliga story att berätta och att den är unikt anpassad till verksamheten och dess målgrupp. Detta är en av flera anledningar till att mer generella standardrapporter snabbt spelar ut sin relevans. Baserat på våra erfarenheter har vi sammanställt fem rekommendationer när du står inför en uppgift att tillgängliggöra er data.

1. Gör din hemläxa

Se alltid till att den data som ska visualiseras står underordnat affär och/eller verksamhetsmål. Vi rekommenderar att man ex. utgår från ett KPI-ramverk innan typ av visualisering diskuteras och att kriterier besvaras tidigt i projektet. Rekommenderad läsning innan du sätter igång - "20 questions you should ask while considering visualization tools"

Exempel på kriterier:

 • Vilken datakälla avses? (FB, Google Analytics, MailChimp etc.)
 • Uträkningar samt typ av diagram
 • Målsättningar och trendlinjer
 • Jämförelseperioder
 • Tidspann (dag, vecka, månad osv.)
 • Ansvarig mottagare
 • Exempel på åtgärder
 • Verktyg & teknikval för visualisering

2. Begripligt innehåll

Fånga användaren snabbt genom att skapa visualiseringar som kan utläsas utan vidare förklaring. Krävs en förklaring bör förmodligen förslaget revideras. Du behöver även känna till slutanvändarens sätt att agera och tänka. Glöm inte att presentera flera visuella förslag innan du börjar bygga med skarp data. Slutanvändaren behöver dessutom vara väl införstådd med språkbruket och valda begrepp behöver finnas väl definierade.

3. Här och nu

Automatiserade visualiseringar hjälper oss att spara tid från att administrera data manuellt. En förutsättning är dock att instrumentpanelerna begripligt förklarar vad som händer här och nu, ex. görs detta genom att presentera data i realtid. I de fall användaren letar fördjupad information bör alternativ finnas synliga för att bryta ner informationen ytterligare.

4. Kommunicera genom enkla val

Att förstå vad slutanvändaren behöver innan instrumentpaneler byggs är avgörande för att slutresultatet ska kunna realiseras i tid. Presentera därför tidigt flera typer av grafer och visualiseringar att välja mellan. Få slutanvändare känner till alla möjliga val. Även om du inte vet exakt vilken visualisering som krävs, behöver du känna till vilken berättelse er data ska förmedla. En nyckelfaktor är att visualisera så mycket som möjligt grafiskt utan att behöva kompensera med textinnehåll. Använd gärna tillgänglig digital grafisk profil i högsta möjliga utsträckning.

5. Fokus på nytta

Att skapa interaktiva instrumentpaneler i syfte att uppnå en ”wow-faktor” är enkelt eftersom det visuella till en början lätt förlamar frågor kring nyttan. Er data ska kunna presenteras på ett sätt som gör den snabb att konsumera, men syftet är att stimulera till insatser till rätt målgrupp för att nå högre mål. Övriga effekter bör vara sekundära. Glöm inte att tillgängliggöra era visualiseringar i rätt miljö för att skapa naturliga mötesplatser och bra diskussioner.

Klipfolio

Creuna har idag 5 konsulter med erfarenhet av Klipfolio, ett molnbaserat Business Intelligence verktyg som kostnadseffektivt och flexibelt sammanför över 1000 datatjänster och skapar kraftfulla interaktiva instrumentpaneler. Exempel på källor: Google Analytics, Google AdWords, Adobe Analytics, Facebook, Twitter, Survey Monkey, MailChimp, SalesForce, Search Metrics, SQL Server m.fl.

Creuna är nu Knowit Experience
Nyhet
Creuna är nu Knowit Experience
Knowit and Creuna unite
Nyhet
Knowit and Creuna unite
Praktik 2020
Blogg
Praktik 2020