Testsessioner med projektteamet

Testsessioner med projektteamet

den 19 april 2017

Vid en pressad tidplan eller vid större och mer komplexa leveranser är det en stor fördel att få flera ögon på det som ska levereras. För att göra detta på ett strukturerat sätt är det bra att planera in testsessioner med projektteamet. Testsessionerna är ett bra komplement till andra testaktiviteter i projektet.

Sessionerna bidrar till att projektmedlemmarna känner ett gemensamt ansvar för produktens kvalité. Det är lätt hänt att man under projektets gång har väldigt bra koll på det man själv har producerat men är inte lika insatt i det runt omkring. Man kan undvika detta genom att då utföra testsessioner med projektteamet och därmed också öka kunskapsspridningen.

Vid genomförande av en testsession så ställer vi oss alltid frågan vilka som kan och/eller bör vara med. Det finns inget självändamål att alla i teamet alltid är med utan vi gör en bedömning från gång till gång utifrån vad syftet med testsessionen är. Om syftet är att öka kunskapen om produkten finns det helt klart en mening med att alla i teamet från alla olika skills är med, men om det handlar om att testa igenom en enskild funktion kan det gott och väl räcka med 1-2 personer.

Nästa ställningstagande är hur lång tid vi lägger på aktiviteten och utifrån totaltiden time-boxar hur mycket testtid som läggs per funktion. Vi har konstaterat att en framgångsfaktor för en tidseffektiv testsession är att i förväg bestämma testtiden per funktion och sedan hålla sig strikt till den tiden.

Ordning och struktur är viktiga ingredienser när du förbereder testsessionen och vi tänker då på:

  • Bestäm i förväg vem/vilka som testar på vilka enheter och med vilket/vilka operativsystem
  • Vem som testar vilken funktion
  • Skapa upp en mall som ska användas för rapportering av findings
  • Sammanställ vilka kända fel som finns så att det inte rapporteras in sådant som vi redan känner till
  • Utse en person som svarar på löpande frågor under testernas genomförande och ser till att testtid per funktion hålls
  • Bestäm vem som samlar ihop alla findings och gör den slutgiltiga återrapporteringen till projektet. Vi har med fördel använt en mall för att på ett överskådligt sätt visualisera testsessionens genomförande och resultat

Innan testsessionen avslutas får alla till uppgift att muntligt göra en kort summering av hur det gick och sist av allt gör alla en temperaturmätning mellan 1-5 hur man anser att siten mår. Denna summering görs skriftligt för att var och ens subjektiva bedömning inte ska påverka varandra.

En testsessionsvariant är att också ha med kunden. Detta förutsätter dock att kunden ska vara medveten om att de kommer in i ett skede av utvecklingsprocessen då allt inte är helt klart och att produkten med andra ord inte är helt representativ. Det som kan bli aktuellt om kund är med är att testinstruktionerna då behöver vara något mer detaljerade dvs med mer fokus på hur det ska testas istället för endast vad som ska testas.

Att sitta tillsammans i en testsession bidrar till stärkt teamkänsla och en trygghet då fler personer har gått igenom lösningen innan leverans. Det är dock viktigt att komma ihåg att buggar alltid kommer finnas i produktion då det är omöjligt att täcka in alla tänkbara scenarios. Målet med sessionerna är också att det ska bli en naturlig del av processen för samtliga projektmedlemmar, att vem som helst i teamet kan planera in testsessioner med utvalda personer.

Creuna är nu Knowit Experience
Nyhet
Creuna är nu Knowit Experience
Knowit and Creuna unite
Nyhet
Knowit and Creuna unite
Praktik 2020
Blogg
Praktik 2020