Labbdagar med bottar och artificiell intelligens

den 17 februari 2017

Utvecklingen inom artificiell intelligens och röststyrning har nu kommit så pass långt att det går att bygga en röststyrd assistent på en eftermiddag. Så det var precis vad vi gjorde.

Inte längre bara modeord

Det pratas mycket om bottar och articifiell intelligens. Modeord, javisst, men ändå inte bara. De har en ofrånkomlig dragningskraft. Användningsområdena för den här typen av tekniker är potentiellt oändliga - det som i dagsläget är några chatbottar och ett och annat röststyrt mediacenter för hemmet, kommer med stor sannolikhet snart att expandera till de flesta digitala interaktioner.

Vi vill självklart vara med och styra utvecklingen av detta. I och med att tekniska framsteg inom området leder till förmodat större effekter än vi nu kan se, så innebär det att vara med att forma vår gemensamma digitala och fysiska framtid.

Gränsen mellan innehåll och teknik luckras upp

I ett av Creunas team har vi därför börjat utforska röststyrda system, bildigenkänning och artificiell intelligens. Vi har inlett med en rad organiserade labbtider, med slutmålet att öppna upp nya användningsområden i befintliga och kommande projekt. Tillsammans experimenterar vi fram ett system byggt på Amazons Alexa, Raspberry Pi och p5. Till slut blir det en lunchplanerare. Vilka har med sig matlåda? Vilka ska gå ut och äta? Vi kallar den för Botler. Det är en lekfull process.

Det handlar inte bara om tekniskt utforskande. Traditionella uppdelningar mellan discipliner luckras upp. Design, UX och teknik blir på många sätt helt överlappade. En stor orsak till detta är att gränserna mellan innehåll och system inte längre är lika självklara. Om systemet kommunicerar med ord, och både kan anpassa sig efter situationer och lära sig, vad är då system och vad är innehåll?

Snabba resultat

Intressant är också att vi snabbt landar i paketering. Redan efter första dagen av labbande har vi en mer eller mindre tydlig produkt, med både formmanér och audiovisuell feedback på plats. Alla i teamet finner snabbt sin roll och bidrar med sina unika expertområden. Labbandet ger utan tvekan en starkare teamkänsla och har positiva bieffekter på arbetsgruppen i redan existerande projekt.

Det är extremt stimulerande att designa och utveckla den här typen av upplevelser. Det ställer oss inför helt nya typer av utmaningar, vilket frigör mycket kreativ kraft och låser upp nya sätt att resonera om problem. Så vi fortsätter att experimentera.

Creuna är nu Knowit Experience
Nyhet
Creuna är nu Knowit Experience
Knowit and Creuna unite
Nyhet
Knowit and Creuna unite
Praktik 2020
Blogg
Praktik 2020