Hej då friskvårdsbidraget!

den 6 september 2016

Jag har genom åren varit på en hel del HR-event med inriktning mot friskvård och hälsa. Nästan varje gång har friskvårdsbidraget kritiserats på olika sätt men jag har hittills inte sett några exempel på att företag gjort något konkret för att förändra och utmana gamla sanningar.

Wellr

Ska vi vara helt ärliga så har friskvårdsbidraget inte så mycket med friskvård att göra utan är i första hand en skatteförmån. Det verkar nästan som om det har blivit något heligt som det är för känsligt att kritisera. Men vill vi verkligen att de pengar vi lägger ner på hälsosatsningar ska komma till nytta och att de ska ge verklig effekt måste vi tänka nytt!

För att inte bli en i mängden av de som gnäller och kritiserar men inte gör något har vi på Creuna nu valt att ta bort vårt friskvårdsbidrag och lägga pengarna på insatser som vi tror kommer ge verklig positiv effekt på vår personals hälsa. Vi har även sett till att vi kan mäta hem våra satsningar och följa utvecklingen av personalens hälsostatus för att se att våra satsningar verkligen ger effekt. En viktig detalj i arbetet har varit att även bredda från att vi förknippar friskvård med träning till att prata om friskvård mer ur ett helhetsperspektiv.

Det vi rent praktiskt har gjort är att vi valt att ta in ett digitalt verktyg för att mäta personalens hälsotillstånd. I verktyget Wellr får personalen självskatta sig inom områdena alkoholvanor, fysisk aktivitet, nutrition, sömn, ergonomi, mental hälsa & stress, smärta & skador samt tobaksvanor. Systemet ställer sedan samman en hälsoprofil och lyfter fram eventuella riskområden och kommer med åtgärdsplaner. Många kommer långt själva genom att använda Wellrs stödfunktioner men vi har även valt att koppla på fysiska möten med hälsocoacher där man kan diskutera sina resultat och få personlig rådgivning. Våra hälsocoacher besöker oss varje vecka och hjälper de som vill med att förbättra sin hälsa. De kan exempelvis sätta ihop program för kostupplägg, träning och tobaksavvänjning . De kan även ge behandlingar eller köra ett PT-pass med en individ och komma med tips kring exempelvis ergonomi. Självklart sker även uppföljande möten. Om en person har besvär som hamnar utanför hälsocoachernas kompetens har vi även kopplat på en försäkring som ger möjlighet till snabb specialistvård oavsett typ av besvär.

Förutom den individuella delen av verktyget så finns det även en dashboard på verktygets "baksida" där jag och resten av ledningen kan följa upp företagets generella hälsonivå och dra slutsatser kring vad vi behöver göra för insatser framåt. Creunas anställda har generellt sett fått väldigt bra resultat hittills men inom området fysisk aktivitet finns det en hel del att förbättra . Vi har därför skapat bra förutsättningar på arbetsplatsen för att underlätta träning. Vi har ett fullt utrustat gym och instruktörer kommer till oss på jobbet sju gånger i veckan för att hålla pass. Vilka pass vi tar in baseras på vad personalen är intresserade av och varje höst tar vi in nya typer av träningsformer under en vecka där alla kan testa vad de tycker är kul. Sen får alla i personalen rösta på vilka pass vi ska ta in under nästa år.

 

Runday Creuna

Men hälsa handlar ju som sagt inte bara om träning och det är vi väl medvetna om. När det gäller området stress och mental hälsa har vi relativt bra resultat men vi har ändå valt att lägga fokus på det eftersom sjukskrivningar främst riskerar att uppstå inom detta område i vår typ av bransch. Det vi aktivt arbetat med hittills är bland annat att genomföra en stor förändring av ledarskapet på Creuna och att utbilda våra chefer.

Hoppas att detta inlägg kan inspirera andra företag som vill arbeta med friskvård mer modernt och som är öppna för att ifrågasätta gamla sanningar.

Creuna är nu Knowit Experience
Nyhet
Creuna är nu Knowit Experience
Knowit and Creuna unite
Nyhet
Knowit and Creuna unite
Praktik 2020
Blogg
Praktik 2020