Creuna Star - Modern digital talanghantering

den 12 januari 2017

I alla organisationer kommer förr eller senare krav på att titlar och rollbeskrivningar borde uppdateras. Så var fallet även för oss på Creuna för två år sedan. Men den här gången bestämde vi oss för att angripa kravet på ett nytt sätt och det blev starten på något mycket större.

Var det verkligen uppdaterade titlar och rollbeskrivningar som skulle hjälpa oss att utvecklas som individer och företag? Skulle det hjälpa oss att beskriva vår samlade kompetens på ett bra sätt? Svaret blev ganska snabbt ett väldigt tydligt nej. Så vad kan man göra istället? Vi valde att skapa vårt helt egna verktyg för talanghantering – Creuna Star!

Varför skapade vi ett eget talanghanteringsverktyg? Vad var det egentligen vi ville skulle hända? Vilka var de egentliga behoven som låg bakom kraven som dök upp på uppdaterade rollbeskrivningar och nya titlar? Genom att prata med många olika personer i organisationen hittade vi ett par tydliga behov:

Vi vill ta tillvara på varje persons unika drivkrafter och talanger

Traditionella rollbeskrivningar och titlar har en tendens att för hårt malla en uppsättning kompetenser och vi såg att en stor del av våra talanger landade utanför rollbeskrivningarna och därför blev outnyttjade. Rollbeskrivningarna gjorde helt enkelt att vi undvek att arbeta utanför ramarna som de satte och mycket expertkunskap blev därför inte använd. Vi hade även problem med att “karriärstegen” tog slut för många eftersom den enda vägen till utveckling var att ta sig upp ett steg till nästa titelnivå på stegen. Eftersom kravet på kompetens förändras så snabbt i vår bransch blev stela rollbeskrivningar även snabbt daterade. Vi insåg därför tidigt att vårt sätt att beskriva talang på Creuna inte kan vara rollstyrt utan måste utgå från individuella talanger.

Vi vill signalera vilka värderingar vi har och vilka beteenden vi vill uppmuntra

Som så många andra företag har vi på Creuna definierat vilka värderingar vi vill ha i vår organisation och visst har vi kommit långt i vårt värderingsarbete genom att ledarna på bolaget “lever ut” värderingarna i form av konkreta beteenden i sin vardag. Det vi saknade var ett verktyg för att tydligare visualisera våra värderingar i organisationen utan att för den skull behöva skriva ut käcka värdeord på kontorets väggar. Det vi snabbt identifierade som en lucka i vår talanghantering var att mäta hur varje individ faktiskt bidrar till att ta vår kultur i rätt riktning i form av konkreta beteenden. Vi var exempelvis bra på att mäta varje persons expertkunskap inom sitt kompetensområde och hur bra man levererade till kunderna. Men hur varje individ bidrog till företagets framgång i övrigt glömdes ofta bort. Vi behövde se till att få med fler komponenter än expertkunskap inom ett kompetensområde när vi värderar hur en person bidrar till företaget. Vi ville även få med mer generella kompetenser och hur varje person lever upp till de värderingar som vi tillsammans vill gå mot. 

Vi saknade ett sätt kartlägga företagets kompetens

Hela vår affär bygger på vad de som jobbar här kan skapa åt våra kunder. Allt vårt värde finns alltså i människorna som arbetar här. Vi behöver snabbt kunna ta reda på vilken kompetens som finns tillgänglig, hur vi behöver kompetensutveckla oss för att möta marknadens ständigt förändrade krav och vilken personal vi behöver rekrytera. Därför blev det väldigt viktigt för oss att så tydligt som möjligt beskriva varje persons unika kompetens och göra den sökbar. För att göra det krävdes mer än bara övergripande rollbeskrivningar.

Vi vill visa varje individs målsättningar och hur de kopplar mot företagets mål

För att få vår kraft riktad åt rätt håll behövs tydliga målsättningar som kopplar från företagsnivå till varje enskild individ. Vi saknade ett sätt att tydligt visualisera varje individs mål till andra i organisationen. För att nå sina mål behöver man hjälp, stöttning och pepp från både sin chef och sina kollegor. Och för att de ska kunna stötta måste de veta vart varje enskild individ är på väg.

Lösningen – Talanghanteringsverktyget Creuna Star

Under arbetet med att utforska vilka behov vi hade uppstod ganska tidigt idén om att ta fram ett nytt modernt verktyg för talanghantering. I slutet på 2015 började ett koncept att växa fram. Vi började tidigt i processen att arbeta prototypdrivet och testade hela tiden av våra idéer med våra slutanvändare precis som vi brukar göra när vi arbetar med våra kunder.

I det här fallet var ju slutanvändarna alla anställda på Creuna så det ständiga testandet blev även en viktig del i förankringsarbetet av det nya verktyget. I början av 2016 hade vi ett fullskaligt test av verktyget i pappersformat där det användes som en viktig kompenent i samband med utvecklingssamtal och målsättningar för året.

Våra tester visade på väldigt goda resultat och verktyget täckte många av de behov som vi har. Lagom till utvecklingssamtalen i januari 2017 har vi nu tagit fram en digital betaversion av talanghanteringsverktyget. Creuna Star hade fötts! Det här är vad Creuna Star innehöll vid lanseringen:

Talangprofiler

Talangprofilerna i Creuna Star beskriver varje persons unika erfarenhet, kompetens, drivkrafter, framtida utvecklingsplan och målsättningar. Dessutom visar den hur varje individ bidrar till företagets utveckling och framgång. Varje individ beskriver själv sina unika drivkrafter och väljer själv ut ett antal expertområden som man tycker på bästa sätt beskriver den kompetens man har. Varje person ansvarar själv för att uppskatta hur pass goda kunskaper man har inom området men tar hjälp av kollegor och chefer för att hitta rätt nivåer. Man uppskattar även hur pass väl man lever upp till företagets övergripande värderingar och hur man i övrigt bidrar till att göra Creuna framgångsrikt. Man anger vilka områden man vill utveckla och vilka aktiviteter som ska leda till att målen uppnås. Allt sparas och används som underlag för framtida utveckling.

Sökverktyg med många användningsområden

De individuella talangprofilerna är fullt tillgängliga för alla anställda på Creuna och kan enkelt hittas via det sökverktyg som finns i Creuna Star. Öppenhet har varit en grundförutsättning för att vi ska använda verktyget och vi har arbetat med kulturella frågeställningar kring detta under hela processen fram till lansering. Vi planerar att använda sökverktyget till många olika saker:

  • Det hjälper oss att identifiera lämpliga personer till specifika uppdrag
  • Vi kan enkelt se om vi saknar specifik kompetens på detaljnivå, vilket kan vara underlag för exempelvis rekryteringsplanering
  • Vi kan identifiera vilka som vill utvecklas inom ett specifikt område och får enklare att planera kompetensutvecklande insatser på individnivå
  • Vi kan se hur de individuella målsättningarna kopplar mot företagets mål
  • Vi kan se hur väl vi lever upp till våra egna värderingar och var förbättringar behövs

Bara början

Under 2017 kommer vi att fortsätta utvärdera Creuna Star och utveckla verktyget för att det ska passa våra behov ännu bättre. Det känns fantastiskt kul att på ett tydligt sätt visualisera all den fantastiska talang som finns hos Creuna och jag är övertygad om att verktyget kommer öka chanserna till att vi alla når våra fulla potentialer och utvecklas.

 

Creuna är nu Knowit Experience
Nyhet
Creuna är nu Knowit Experience
Knowit and Creuna unite
Nyhet
Knowit and Creuna unite
Praktik 2020
Blogg
Praktik 2020