Ryggdunk och tysthetskultur?
Blogg

Ryggdunk och tysthetskultur?

den 8 mars 2018

Ryggdunk och tysthetskultur?

Idag är det Internationella kvinnodagen. Även om vi på Creuna tycker att jämställdhet är viktigt att fokusera på alla dagar så finns det mycket kvar att göra, hos oss, i samhället i stort och för att inte tala om i världen. Jag vill med detta inlägg lyfta goda exempel på hur vi på Creuna jobbar med att göra var dag en mer jämställd dag inom vår bransch.

 

1 december i fjol svarade vi på uppropet #sistabriefen som var branschens svar på #metoo uppropet. För oss som bolag var det inte ett startskott. Det var en varningssignal. Har vi verkligen inte kommit längre än så? Vi valde att accelerera ett redan pågående arbete. Som byrå arbetar vi aktivt med samtal och diskussioner på olika nivåer inom bolaget, feedbackkulturen är stark hos oss och ärlighet värderas högt. Som ett led i uppropet har vi förstärkt vårt ledarskapsprogram och uppmanar alla chefer i bolaget att walk the talk - att vara en förebild, döda skitsnacket och att visa på goda exempel utifrån våra kärnvärden. Vi jobbar vidare med att grunda våra värderingar, där mod och tillsammans är två starka och viktiga riktningar just nu. Vi genomför mätningar för att ta temperaturen på kulturen. Vi har bra siffror och bra gensvar så arbetet fortsätter för nolltolerans mot alla former av trakasserier, sexualiserande och diskriminering. Vi är medvetna om att vi inte är perfekta och vi är brutalt ärliga med att vi aldrig blir färdiga. Jämställdhet, att förändra normer och strukturer är inte en quickfix - det är ett långsiktigt strategisk arbete som hör hemma i den djupaste kärnan i bolaget. Det är inte ett add on. Det är en bas. Ett fundament där allt annat vilar och utgår ifrån.

 I en bransch där lönerna inom vissa kompetenser ökar lavinartat och där en god retoriker kan argumentera till sig en rejäl hacka jobbar Creuna ständigt med att sätta lönen i ett sammanhang. För oss på Creuna är det självklart med lika löner, förmåner och arbetsvillkor. Lönen ska vara individuell men individerna är i ett sammanhang som inte går att bortse från. Vi sätter det i system. Vi kartlägger och vi diskuterar och argumenterar. Vi sätter krav förenat med lönen. Vi sätter kompetens förenat med lönen. Vi fokuserar på våra kärnvärden. Det har gjort att vårt löneläge idag kan anses vara könsneutralt och kartlagt.

Branschen igen då. Det är en bransch där tips och vänner har en gräddfil in. Nätverkskulturen tillsammans med att många bolag, stora som små, fortfarande inte har en HR funktion, gör att många av jobben aldrig utannonseras. Vad blir resultatet av det? Jo, homogena företag med en utbredd ryggdunkarkultur. Om du kliar min så kliar jag din. Och på arbetsmarknaden där ute föds en tacksamhetskultur och kanske även en tysthetskultur. Tack för att jag fick tips, tack för att du ser mig, om jag är tyst och inte klagar på min lön eller mitt anställningsförhållande så kanske du ser mig nästa gång och tipsar igen om mig. Det blir ett ojämlikt förhållande. Creuna vill inte nöja sig med det. Vi har sedan länge haft en HR funktion. Vi jobbar aktivt med att rekrytera på kompetens. Inte kompis. Vad du kan, vad du bidrar med, vad du vill utvecklas mot är avgörande för oss, för våra leveranser och för vår kvalitet gentemot våra kunder. Vi vill vara en schysst arbetsgivare. Tech är fortfarande ett mansdominerat kompetensområde i branschen och även hos oss. Därför satsar vi i år extra mycket på initiativ som främjar unga kvinnors nyfikenhet på programmering och kod. Till exempel sponsrar vi Tjejer Kodar, där vi arrangerar det internationella konceptet “Django Girls” på våra kontor och är som vanligt engagerade partners till Teklafestivalen i höst.

Arbetet fortsätter.

#internationalwomensday

#livetpåcreuna

Creuna är nu Knowit Experience
Nyhet
Creuna är nu Knowit Experience
Knowit and Creuna unite
Nyhet
Knowit and Creuna unite
Praktik 2020
Blogg
Praktik 2020