Blogg

Acceptanstestning – en löpande aktivitet

den 19 oktober 2017

En viktig del i utvecklingsprocessen är kundens acceptanstestning, att kunden får ett eget tillfälle att se över funktionalitet och ge en accept på det som utvecklats. Som QA på Creuna är det vanligt att vi finns med och stöttar då kunden genomför sina acceptanstester, i de fall kunden önskar det. Det är dock viktigt att poängtera att acceptanstesterna främst är en kundledd aktivitet eftersom det är kundens tillfälle att avgöra om det som utvecklats uppfyller kraven, eventuella effektmål samt att den arbetsprocess de ska följa kommer att fungera med det nya systemstödet. 

Att vi som leverantör av lösningen skulle vara alltför mycket delaktiga i den processen kan bli komplicerat då det inte är vi som leverantör som ska göra den slutgiltiga accepten av leveransen. Vi som leverantör vill även att fokus ska hamna på hur funktionerna fungerar i ett verksamhetssammanhang inte det tekniska, det säkerställer vi på Creuna själva.

Creunas kvalitetsarbete i utvecklingsprocessen
Creuna genomför tester löpande under utvecklingens gång där syftet och målet med kvalitetsarbetet är att genomlysa funktionen och tekniken och se till att den verkligen fungerar och att användaren kan uppnå sina mål med hjälp av den. Creuna testar alltså funktionen, tekniken och designen för att säkerställa att både ny och befintlig funktionalitet fungerar. 

Syfte och mål med kundens testarbete
Kundens uppgift när de testar är att testa flödet och helheten och se till att funktionen är logisk och användbar i dess tänkta miljö. Exempelvis att en redaktör förstår på vilket sätt en ny funktion ska användas och att den fyller sitt syfte.

Kunden acceptanstestar funktioner löpande under projektets gång
Vår målbild är att de som ska jobba i och med systemet i framtiden ska vara med och testa funktioner löpande under projektets gång dvs så fort de blivit utvecklade. Här kommer kundens verksamhetskunskap och kompetens in vilket ger möjlighet att upptäcka eventuella logiska fel som inte stödjer kunden i sin arbetsprocess. Det innebär att det redan här är bra om kunden använder sig av verklighetstrogen data när de testar för att få ut så mycket som möjligt av testerna. Föreställer de sig att det är en ”vanlig dag på jobbet” när de testar, så blir det lättare att sätta sig in i situationen och på så sätt upptäcka eventuella fel där funktionen eller flödet inte stödjer deras arbete.

I och med att kunden gör detta under tiden vi utvecklar så har vi möjlighet att åtgärda eller anpassa delar av systemet där funktionerna inte stödjer kunden i dennes arbetsprocess, istället för att det dyker upp i slutet av projektet när det inte finns så mycket tid kvar att hinna åtgärda det. Det är därför viktigt att kunden prioriterar att testa kontinuerligt när tillfälle ges.

Vi skulle vilja kalla det för att vi gör ”Funktionsacceptanstester” löpande under hela projektets gång. Detta gör att de personer hos kunden som är med och testar löpande under projektet bör vara personer som har kunskap om produkt/krav och mandat att bedöma kvaliteten.

Acceptanstesta i slutet av projektet
När det är dags för acceptanstest så är alla funktioner på plats, vilket innebär att de kan testas som en helhet. I och med att varje funktion redan testats löpande så ”bjuder” sällan de slutliga acceptanstesterna på några större överraskningar, alla funktioner är ju redan testade en och en. Acceptanstester blir därför som en sista check att säkerställa att helheten ser bra ut och är redo för leverans. Målet är helt enkelt att avgöra om vi är redo att produktionssätta.

Creuna är nu Knowit Experience
Nyhet
Creuna är nu Knowit Experience
Knowit and Creuna unite
Nyhet
Knowit and Creuna unite
Praktik 2020
Blogg
Praktik 2020