Jannecke Drangert-Hveding

Jannecke Drangert-Hveding

Director Strategy

938 53 200   /   jd.hveding@creuna.no

Jannecke er Director Strategy i Creuna. Hun har over 15 års erfaring som rådgiver innen kundedrevet forretningsutvikling. Hun kom til Creuna fra KOBRA AS, der hun var Managing Partner.

Jannecke har gjennom mange år hjulpet ulike virksomheter med å sette kunden i fokus og en digital linse på forretningsstrategien. Hun rådgir og støtter ledere og organisasjoner slik at de lykkes med å tilpasse forretningsmodell og organisasjon for bedre å kunne betjene morgendagens kunder. 

Jannecke har ledet mange ulike behovsanalyser, fasilitert strategiarbeid og støttet konseptutviklings- og endringsløp med kunden i fokus. Hennes styrke ligger i å sikre utenfra-og-inn perspektivet og sammenheng mellom forretningsmodell, verdiforslag og attraktive, operative produkter og tjenester. Hun er opptatt av hvordan kundeadferd endres som følge av nye digitale muligheter og brenner for å tilrettelegge for endring og sikre langsiktig gevinst gjennom en smidig tilnærming og samarbeid på tvers i organisasjonen.