Experience Commerce

Experience Commerce

torsdag 28. september 2017

Experience commerce er Creunas tilnærming til e-handel i kundens tidsalder. 

HVA

Vi bygger nettbutikker som sikrer effektivt salg på kundenes premisser. Ved å kombinere kundeinnsikt og merkevareforståelse, leverer vi gode kundeopplevelser i digitale kanaler.

HVORFOR

Netthandel er fortsatt den raskest voksende salgskanalen for varehandelskjeder og merkevarer. Forbrukeren forventer at alle produkter er tilgjengelige i alle kanaler og netthandel er blitt en viktig del av merkevareopplevelsen. Kundereisen, før, under og etter et kjøp inkluderer ofte mange digitale kontaktpunkter. Det krever at alle som selger varer og tjenester må være tilstede i de digitale kanalene kundene forventer å finne dem. Før handlet markedsføring og kommunikasjon om å få oppmerksomhet. Nå handler det om å gi oppmerksomhet i kanalene kunden prefererer. Gode løsninger for digital tilgjengelighet og e-handel er derfor avgjørende i en tid hvor grenseoverskridende handel øker og kundenes forventninger endres. 

HVORDAN

Creuna har levert digitale løsninger siden 2001. Vi jobber integrert med alle deler av kundereisen fra merkevare og visuell identitet til lanseringsstrategier og markedskommunikasjon. Utarbeidelse av en digital strategi og en kanalstrategi er ofte et startpunkt før etablering, eller for å ta neste steg i videreutvikling av en nettbutikk og dens tilstedeværelse i kundenes kundereiser. Vi kan bistå fra strategi til realisering! 

Vi bygger e-handelsløsninger ved å forstå og benytte den store basen av kunnskap og erfaring som finnes om merkevaren, produktene, markedet og sluttbrukerne. Våre aller viktigste suksesskriterier:

  • Etablere en forståelse for merkevaren og forvaltningen av denne gjennom alle kanaler
  • Utforme en kundereise som er optimalisert for å sikre gjennomført handel og bygge lojalitet
  • Kontinuerlig utvikle innhold som fanger en stadig mer kritisk kunde, blant annet gjennom aktiv SEO og bruk av SOME
  • Foredle og forbedre løsningen gjennom analyse, innsikt og oppfølging av kundeaktivitet