Dristigheten du trenger, satt i system

Modige ledere ser på innovasjon som evnen til å se endring som en mulighet, ikke en trussel

Virkelig nyskaping skjer i store sprang. Men det er ikke bare å hoppe. Det krever ferdigheter og evnen til å sette disse ferdighetene sammen på nye måter. Det krever en avklaring av hva slags sprang som er mest påkrevd og gir høyest verdi i din virksomhet. Det krever modig ledelse og retning og driv i organisasjonen. Denne virkeligheten ser vi på nært hold hos svært mange av våre kunder. Nå har vi samlet våre erfaringer og innsikt og satt det vi tror på i system. Dette er en ny måte å jobbe på. Vi kaller det Big Leap Engineering

Creuna lager løsninger innen design, teknologi, reklame og innhold, rådgivning og forvaltning. Vi er 350 faglig sterke entusiaster som lar oss motivere hver dag av å skape gode opplevelser. Med kontorer i Norge, Sverige, Danmark og Finland utgjør vi et av de sterkeste miljøene i Norden på våre fagområder. Se våre arbeider her.

Manifest for store sprang

Hva tror vi på, hva er vår filosofi, og hvordan jobber vi best sammen for å få den kulturen vi ønsker. Manifestet beskriver fem prinsipper som til sammen gjør det mulig for oss å jobbe med det vi kaller Big Leap Engineering. Det vil si evnen til å være visjonære og hjelpe kundene til å se hvilke store sprang de trenger, og evnen til å realisere visjonene. Manifestet er viktig for at vi skal ha det bra på jobben.

Vi er ett team

Sammen med kunden og i Creuna – vi er ett team og vi deler alt slik at alles kunnskap øker. Vi involverer alle relevante disipliner fra dag én.

Vi står i friksjon

Vi er ikke redd for å diskutere fra forskjellig faglig ståsted, for det er avgjørende for å skape noe nytt. Men vi viser faglig respekt og søker alltid å spille hverandre gode.

Vi tror på kreativitet

Kreativt samspill er avgjørende for å skape visjonære løsninger. Derfor er kreativitet en tverrgående ferdighet og holdning hos oss. Vi søker forbi det åpenbare og utfordrer vedtatte sannheter.

Vi søker det som er bra for mennesker

Bra for mennesker – bra for business er en grunnholdning som styrer våre prosjekter og vår kultur. Vi skaper løsninger som er bra for kunder, pasienter, innbyggere, ansatte og kunders kunder – altså mennesker.

Vi leverer kontinuerlig

Vi skaper, deler, leverer, tester, måler og lærer gjennom hele prosessen. På denne måten er vi løsningsorientert og målrettet, leverer verdi og reduserer risiko.