Styrker satsingen mot offentlig sektor Kirsti Kierulf til Creuna
Nyhet

Styrker satsingen mot offentlig sektor Kirsti Kierulf til Creuna

torsdag 22. august 2019

Kirsti Kierulf er ansatt som Client Director, og vil stå i spissen for en intensivert satsing og et bredere tilbud fra Creuna mot offentlig sektor.

Kirsti har betydelig erfaring fra omfattende og sentrale prosesser og satsinger innen IKT og digitalisering av offentlig sektor. Hun har blant annet vært innovasjonsdirektør i Accenture; ledet Kommit, det nasjonale programmet for digitalisering av kommunesektoren, i regi av KS; vært styremedlem i IKT Norge; vært rådgiver og jobbet med strategier og utvikling av sentrale løsninger som Altinn; vært gründer med eget selskap som har utviklet løsninger innen velferdsteknologi; er «teknologifeminist» som har ledet Kvinneuniversitet, drevet lederutvikling og tatt initiativ til etableringen av ODA-programmet, som i dag er videreført som IKT-bransjens store kvinnenettverk. Gjennom sine verv som fylkes- og kommunepolitiker har hun også inngående kunnskap om offentlige prosesser og arbeidsflyt. Kirsti kommer sist fra stilling som rådgiver i PA Consulting.

Kirsti Kierulf mener Norge har kommet langt når det gjelder å legge til rette for utvikling av fremtidsrettede offentlige tjenester. Men kompleksiteten er ofte høy, og utvikling av gode tjenester krever tett samspill og utvikling av både organisasjon og teknologi. - I Creuna har vi kompetanse på alle sentrale områder, inkludert design, teknologi, merkevare og innhold. Kanskje like viktig – vi har integrasjonskompetanse og metodikk som gjør oss i stand til å se alt i sammenheng og levere verdifulle bidrag fra dag én i prosessen, helt frem til den endelige løsningen. Dette har stor verdi for offentlige aktører og gir Creuna mulighet til å bli en viktig partner for det offentlige Norge, sier Kirsti.

- Kirstis unike kompetanse og erfaring i skjæringspunktet mellom digital teknologi, organisasjonsutvikling og offentlige prosesser vil gjøre oss i stand til å hjelpe offentlige aktører med å ta store skritt og utvikle fremtidsrettede tjenester, sier Birgitte Angelil, adm. direktør i Creuna Norge. 

Kategorivinner under Innovasjonsprisen for universell utforming 2020
Nyhet
Kategorivinner under Innovasjonsprisen for universell utforming 2020
Creuna + Knowit = sant
Nyhet
Creuna + Knowit = sant
Gullykke for Oslo kommune
Nyhet
Gullykke for Oslo kommune