Merket for God Design til regjeringen.no og Lyderia
Nyhet

Merket for God Design til regjeringen.no og Lyderia

onsdag 27. april 2016

To av Creunas leveranser har vunnet Merket for god design 2016. Vi gratulerer de gode oppdragsgiverne Rikskonsertene og DSS!

Creuna mottok to priser under Merket for god design under årets utdeling på DogA. Løsningene er skapt sammen med våre fantastiske oppdragsgivere Rikskonsertene med Lyderia og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) med regjeringen.no

Merket for god design er et kvalitetsstempel fra Norsk design- og arkitektursenter (DOGA). DOGA hedrer nyskapende løsninger norske bedrifter og designere har samarbeidet om. Utmerkelsen tildeles årets aller beste norske designprosjekter. 

De prisvinnende leveransene er store og omfattende prosjekter som er veldig forskjellige, både med tanke på løsning og utgangspunkt. Likevel er begge svært gode eksempler på hva som er mulig gjennom tett samarbeid med kunder som er godt forberedt på å tre inn i fremtidens mulighetsrom – og som virkelig ønsker å skape løsninger på brukernes premisser.

Om Lyderia har juryen følgende begrunnelse for tildelingen:
Å leke med lyd blir neppe mer besnærende enn her. Designerne har skapt et interaktivt "lekerom" der barn kan ta steget fra å lytte passivt til å skape musikk selv. Tjenesten skaper interesse for musikk og er en interaktiv plattform for læring. En unik app med fine animasjoner og lydeffekter skaper magiske, musikalske stunder for barn. Det interaktive universet tar i bruk kjente formuttrykk og er lett å navigere i for barn. De ulike elementene forklares etter hvert som barna klikker på dem, noe som gir en lav terskel for bruk. Det hele fremstår så intuitivt at tid og rom forsvinner når man bruker tjenesten. Tjenesten tar sjangeren "interaktiv opplæring" til et nytt og høyere nivå.

Om regjeringen.no sier juryen:
Designerne har funnet balansen mellom forenkling og seriøsitet i formidlingen av regjeringens og departementenes arbeid. Nettjenesten bevarer det saklige preget til en offisiell kanal, men er samtidig svært inkluderende. Kløktig bruk av flere innganger til innholdet er en nøkkelfaktor. Søkefunksjonen er svært god. En krevende oppgave er løst meget godt.

Nettstedet evner å kombinerer det saklige preget til en offisiell kanal med en lett og ledig stil. Siden åpner for deltagelse i demokratiske prosessene og det er jobbet med å øke tilgjengeligheten på innholdet. Blant annet ved å forenkle språk og forbedre lesbarheten på nettet.

Vi gratulerer Rikskonsertene og DSS med Merket for god design! En flott kroning av verk som alle involverte har all grunn til å være stolte av.

Se DogAs presentasjonsvideo av Lyderia:

Se DogAs presentasjonsvideo av regjeringen.no:

Marc Ligeti jurymedlem i D&AD:  Kårer verdens beste kreative arbeider
Nyhet
Marc Ligeti jurymedlem i D&AD: Kårer verdens beste kreative arbeider
Kategorivinner under Innovasjonsprisen for universell utforming 2020
Nyhet
Kategorivinner under Innovasjonsprisen for universell utforming 2020
Creuna + Knowit = sant
Nyhet
Creuna + Knowit = sant