Creuna tett på Oslo kommune i arbeidet med ny identitet

Creuna tett på Oslo kommune i arbeidet med ny identitet

tirsdag 12. juni 2018

I 2019 vil Oslo kommune framstå med en helt ny visuell identitet. Målet er å gjøre det lettere å kommunisere tydelig og helhetlig med innbyggerne. Creuna er svært stolte over å få jobbe tett sammen med kommunen i dette viktige arbeidet. 

Skisser på designet av den nye identiteten ble presentert på en pressekonferanse 12. juni. Forslaget skal formelt behandles og godkjennes av bystyret i løpet av 2018.

En tydeligere kommune

Til grunn for forslaget ligger et klart behov for å framstå mer tydelig og enhetlig. Kommunen driver mange typer virksomheter og kommuniserer med mange ulike målgrupper. Identiteten slik den har sett ut til nå gir et oppsplittet og utydelig bilde. Det finnes over 200 logoer i bruk av virksomheter som er en del av kommunen. Derfor er det uklart for mange hva kommunen gjør. Mange vet heller ikke at Oslo kommune står bak initiativ og tilbud som innbyggerne verdsetter. I tillegg er designet av dagens identitet utdatert. Den er ikke tilpasset digitale kanaler, der stadig mer av dialogen mellom kommunen og innbyggerne vil foregå. Den møter heller ikke kravene til universell utforming, som skal sikre at den kan brukes av alle. I løsningen ligger det også et mål om effektivisering. Det er anslått at dagens fragmentering koster kommunen 40 millioner kroner i året.

En helhetlig Oslo-identitet

Med den nye løsningen er målet at alle virksomheter i Oslo kommune blir samlet under ett felles design. Fargene i identiteten er hentet fra bybildet i Oslo. Blått fra trikkene og fjorden, grønt fra marka og parkene i tillegg til Oslos fasadefarger. Forslaget omfatter også en forenklet logo. Dagens byvåpen er svært detaljert og inneholder mange farger. Tester viser at det er komplisert å bruke, fungerer dårlig i digitale flater og vanskelig for svaksynte å tyde i flere flater. I det nye forslaget til logo er det tatt hensyn til såkalte heraldiske føringer om klarhet og enkelthet.

Oslo kommune er  Oslo

- Dette har vært et prosjekt med uvanlig høy grad av involvering, sier John Aurtande, rådgiver i Creuna. - Vi har snakket med svært mange instanser i kommunen underveis, og jobbet systematisk med å forankre forslagene. Vi har også samlet inntrykk og impulser fra kommunens brukere – både innbyggere og næringsliv. En viktig innsikt vi tok med oss var at holdningen til Oslo som by er gjennomgående positiv. Det er imidlertid mange som ikke forbinder det positive med kommunen. Det er for lite kjent at det er Oslo kommune som står bak det som blir verdsatt. Et viktig mål med den nye identiteten er derfor å bygge en holdning og en forståelse av at Oslo kommune er Oslo. Dette dannet en viktig felles ambisjon mellom oss og oppdragsgiver.   

- Å jobbe tett med kommunen i dette viktige arbeidet er intenst og arbeidskrevende, men først og fremst stimulerende. Vi gleder oss til å vise resten av identiteten, avslutter John Aurtande. 

Les mer om prosjektet og se flere bilder på Oslo kommune sine sider

Kategorivinner under Innovasjonsprisen for universell utforming 2020
Nyhet
Kategorivinner under Innovasjonsprisen for universell utforming 2020
Creuna + Knowit = sant
Nyhet
Creuna + Knowit = sant
Gullykke for Oslo kommune
Nyhet
Gullykke for Oslo kommune