Bane NOR og Creuna på spor mot framtidens merkevare
Nyhet

Bane NOR og Creuna på spor mot framtidens merkevare

tirsdag 12. november 2019

11. oktober ble det kunngjort: Bane NOR har valgt Creuna som samarbeidspartner for merkevare og visuell identitet for de neste årene. Evnen til å levere integrert og bidra i transformasjonen Bane NOR står midt oppe i var viktige faktorer da Creuna ble valgt.

– Creuna er akkurat den partneren vi trenger i den viktige transformasjonen Bane NOR står oppe i, sier Torild Lid Uribarri, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bane NOR. – Sammen skal vi sette en bærekraftig retning for merkevare og identitet, og skape engasjement for oppgavene både i egen organisasjon, blant samarbeidspartnere og i eksterne målgrupper.

Bane NOR og Creuna skal arbeide med merkevare, kommunikasjon og visuell identitet i ett team. Her fra kick off hos Creuna. Fra venstre øverst: Ole Marius Rygh, Bjørn Endre Langeland, Janne Stensnes, Øyvind Ruud, Anders Asheim, Petter Andersen, Bettina Therese Rognås Ellefsen, Atle Skageng, Henrik Bakke, Anne Roe, Marius Watz, Nina O’Gorman. Fra venstre foran:  Birgitte Feginn Angelil, Merete D. Land, Thor Erik Ramleth, Truels Brodtkorb (Bane NOR), Lise Kristin Haakestad (Bane NOR), Carl Fredrik Olsen (Bane NOR), Heidi Bakken, Stein Sørlie, Balder D. Dysthe.

Bane NOR ble etablert 01.01.2017 som følge av jernbanereformen. Selskapet løser et viktig samfunnsoppdrag gjennom å sørge for kritisk infrastruktur til landets transportløsninger, og har en grunnleggende rolle i utviklingen av lavutslippssamfunnet. Dette er oppgaver som krever betydelig evne til omstilling. Ikke minst må Bane NOR lykkes med å bidra til å etablere smarte, attraktive og framtidsrettede knutepunkter der folk bor og jobber. Et viktig kommunikasjonsmål er å bygge kjennskap, kunnskap og engasjement om Bane NORs samfunnsoppdrag og de mål selskapet jobber mot. En sterk, tydelig og framtidsrettet merkevare og identitet står sentralt i dette arbeidet.

– Bane NOR-merkevaren er fersk, men med et tydelig mandat; å forvalte både Norges stolte jernbanehistorie og fortellingen om den høyteknologiske framtiden. Partneren vi så etter måtte forstå samfunnsoppdraget vårt og evne å se merkevare, kommunikasjon og design i sammenheng. Creuna overbeviste på alle dimensjoner, sier Truels Brodtkorb, Leder Merkevare & Design i Bane NOR. 

Arbeidet med merkevare og visuell identitet knyttes formelt til to separate avtaler. Begge har en ramme på to år, med opsjon på forlengelse. Arbeidet inkluderer blant annet videreutvikling av visuell identitet, merkevarestrategi og kommunikasjonskonsept. Begge kontraktene ble vunnet i konkurranse med landets ledende byråer på området.

– Jubelen sto i taket da Bane NOR valgte oss, ikke minst fordi vi får tatt ut vårt fulle potensial på tvers av merkevare og design, sier Birgitte Angelil, adm. direktør i Creuna Norge. I tillegg står Bane NOR overfor det vi i Creuna kaller «store sprang» – en type utfordring vi er særlig stimulert av. Å lykkes med store sprang krever at ulike fagdisipliner jobber i ett team i kreativt samspill. I prosessen med Bane NOR har vi møtt ledere og medarbeidere som verdsetter denne måten å jobbe på, og som har faglig mot og visjoner for merkevaren. Det motiverer oss og gir de beste forutsetninger for å sammen skape et tydeligere og viktigere Bane NOR, sier Birgitte Angelil. – Vi gleder oss til å sette i gang!

Marc Ligeti jurymedlem i D&AD:  Kårer verdens beste kreative arbeider
Nyhet
Marc Ligeti jurymedlem i D&AD: Kårer verdens beste kreative arbeider
Kategorivinner under Innovasjonsprisen for universell utforming 2020
Nyhet
Kategorivinner under Innovasjonsprisen for universell utforming 2020
Creuna + Knowit = sant
Nyhet
Creuna + Knowit = sant