SMART bruk av sosiale medier
Innsikt

SMART bruk av sosiale medier

torsdag 21. juni 2018

Sosiale medier blir en stadig viktigere del av vår kanalbruk – både privat og profesjonelt – i det som mer og mer fortoner seg som en sosial mediejungel. Spørsmålet blir hvilke kanaler man bør velge, og ikke minst viktig, hvordan man bruker dem.   

I en undersøkelse om innhold som Creuna nylig gjennomførte, sier 64% av respondentene at eget nettsted er viktigste kanal, mens 30% holder sosiale medier som viktigst. Nettstedets dominerende posisjon som viktigste kanal har fått en klar utfordrer. 

Man kan fort la seg rive med når nye kanaler blir tilgjengelige og populære. Mange kjenner nok etter hvert på behovet for å rydde opp i kanalbruken – og mange hadde neppe hatt vondt av det heller. For hvorfor prøve å være tilstede overalt, når man heller kan samle innsatsen og bli ordentlig god på i én kanal med stort potensial?

I så fall blir det Facebook for de fleste. Ca 76% av Norges befolkning har en Facebook-profil - tilsvarende 4 millioner mennesker. 

Men det er selvfølgelig ikke nok å være hjertelig til stede på Facebook. En gjennomtenkt strategi med tilhørende plan, forankret i overordnede forretningsmål, vil bidra til effektiv bruk av kanalen. Det fine er at sosiale medier legger til rette for å måle effekt, lære og bli stadig dyktigere til å møte brukernes behov. 

SMART målstyring

I innholdsundersøkelsen sier 39 % at de måler effekt og resultater av sitt innholdsarbeid konsistent og systematisk. Den store fallgruven er at man måler feil ting. For det kan ofte være vanskelig å se forskjell på mål og virkemidler. Er flere klikk et mål eller et virkemiddel? Med riktige målekriterier – som er knyttet opp mot et overordnet mål – gir Facebook og andre sosiale medier gode muligheter for å målstyre kommunikasjonen og optimalisere effekten. 

Vår hypotese er at mange virksomheter har for stor avstand mellom det overordnede målet og bruken av sosiale medier. I så fall er det smart å tenke SMART målstyring av sosiale medier:

S for spesifikk

M for målbar

A for «attainable», dvs oppnåelig

R: relevant

T: tidsbegrenset

«Vi skal oppnå 500 nedlastinger av vår informasjonsbrosjyre innen utgangen av juni» er et eksempel på en målformulering som er SMART.

Det koster heldigvis ingen ting å være smart – man skal bare være det.

Marc Ligeti jurymedlem i D&AD:  Kårer verdens beste kreative arbeider
Nyhet
Marc Ligeti jurymedlem i D&AD: Kårer verdens beste kreative arbeider
Kategorivinner under Innovasjonsprisen for universell utforming 2020
Nyhet
Kategorivinner under Innovasjonsprisen for universell utforming 2020
Creuna + Knowit = sant
Nyhet
Creuna + Knowit = sant