Identitetsdesign krever et 5. element
Innsikt

Identitetsdesign krever et 5. element

torsdag 6. april 2017

Akkurat som virksomheter, må en visuell identitet kunne fungere under skiftende forhold og i sammenhenger vi ikke kan overskue. Nøkkelen er å lage en sterk kobling til merkevarestrategien. Vi har gitt denne koblingen et navn: det 5. element.

Med dagens høye innovasjonstakt øker antall kanaler og kontaktpunkter dramatisk. En merkevare må evne å kommunisere i dem alle. Brukernes oppfatning av merkevaren er mer fragmentert og måten de kjøper på er ulik. Vi må ta hensyn til stadig flere kontekster, budskap og målgrupper. Den kontrollen vi en gang kanskje hadde, har vi mistet for godt. Vi kan ikke lage designhåndbøker som dekker en slik viltvoksende flora av situasjoner. Da fikk vi ikke gjort stort annet. Og selv om det gjør vondt å si det: Vi kan ikke forvente at all markedskommunikasjon blir utformet av designere i et fagmiljø. I stedet må vi gjøre vår identitet så fleksibel at den «selv» er i stand til å tilpasse seg og gjøre jobben der den opptrer.

Jakten på det 5. element

En visuell identitet har tradisjonelt bestått av fire elementer: Logo, farger, typografi og bilder/illustrasjoner. Alt dette er like viktig som før, men vi tror altså vi trenger et verktøy til i kassa. Det beste stedet å lete etter dette 5. elementet er i området mellom det visuelle designet og merkevarestrategien.

Det vi jakter på er noe som representerer essensen av merkevaren og samtidig har et visuelt potensial. På den måten knytter vi strategi og design nærmere sammen, slik at de støtter opp under hverandre. Med fare for å bli beskyldt for navnebeskuing: Vår egen logo i Creuna et godt eksempel på det 5. element.

Skjermbilde av programmet der Creuna-ansatte designer sin egen C.

ALLE ER DESIGNERE: I en enkel applikasjon kan nyansatte i Creuna designe sin egen C til visittkort og profilbilder.

Den ble designet i 2008, da et kommunikasjonsmiljø og et teknisk miljø ble slått sammen. Vi ønsket en identitet alle fagfeltene kunne føle eierskap til, som kunne tilpasses helt ned til hver enkelt ansatt. Samtidig måtte designet ha en felles gjenkjennelig form. Vi lagde en web-basert applikasjon der hver ansatt kan lage sin egen versjon av logoen. (Selvsagt litt skummelt for våre designere å la «lekfolk» slippe til). Nesten ti år senere kan vi konstatere at den fortsatt fungerer svært godt og sier noe viktig om kjernen i merkevaren vår: at vi skaper verdi gjennom å jobbe integrert på tvers av fag. Selv om vi har gjort justeringer på andre elementer, så er den fleksible idéen fortsatt like relevant.

DOGA – identitet som skaper rom

Arbeidet med den nye identiteten til DOGA – Design og arkitektur Norge – var en spennende jakt på det 5. element. DOGAs sentrale oppgave er å legge til rette for læring og eksperimentering innen design og arkitektur. Med sin nye merkevareplattform og visuelle identitet setter de bransjen i sentrum, ikke seg selv.

Den nye DOGA-logoen plasser på veggen.

Den nye logoen gjenspeiler oppdraget ved å skape et rom fremfor å kreve oppmerksomhet. Digitale flater ble brukt som utgangspunkt, og dette gir flere muligheter til å tenke flerdimensjonalt. De fire bokstavene er som fire hjørnesteiner, som samler og skaper struktur. Logoen fungerer i samspill med omgivelsene. Den kan settes i perspektiv, og kan brukes både i 2D og 3D, integreres i stillbilder og i levende bilder. Den oppleves som organisk og i konstant bevegelse, og gjenspeiler at DOGA hele tiden må være i omstilling for å reflektere bransjen og fagfeltene.

Det 5. element står sentralt også i andre designarbeider Creuna har gjort den siste tiden, blant annet for Visit Nordfjord og L/L Voss Fellesbryggeri.

Skrevet av Marc Ligeti, Stein Øvre og Thor Erik Ramleth.


Har du spørsmål rundt identitetsdesign eller ønsker å vite mer om Creuna og vår tilnærming til design, ta kontakt med vår kunderådgiver under.

Kategorivinner under Innovasjonsprisen for universell utforming 2020
Nyhet
Kategorivinner under Innovasjonsprisen for universell utforming 2020
Creuna + Knowit = sant
Nyhet
Creuna + Knowit = sant
Gullykke for Oslo kommune
Nyhet
Gullykke for Oslo kommune