Framtiden i våre trender
Innsikt

Framtiden i våre trender

tirsdag 2. januar 2018

Hva vil prege året innen teknologi og kommunikasjon? Hvilke trender, begreper og fenomener vil bransjen og kundene være opptatt av i år?

Vi har spurt oss selv, det vil si fremtredende representanter for hvert av våre fagområder i Creuna, om hva vi tror og hva vi vet blir viktig i år. Her er resultatet – i all ydmykhet.

Ny teknologi, samme mål

«I 2018 kommer vi til å jobbe enda mer med Chatbots, Voice Design, AI i brukergrensesnittet og AR/VR i digitale løsninger. I vårt fagmiljø legger vi vekt på ikke bare å forstå og ta i bruk den enkelte teknologi, men å se dem i sammenheng. Vi tenker mye på helhetlige og integrerte løsninger på tvers av kanaler, og det tror vi kundene er opptatt av også. Akkurat nå har vi, som resten av bransjen, selvfølgelig skarpt fokus på GDPR. Den nye EU-reguleringen vil legge stort press på kompetansen innen personvern hos alle fagområder.  Maskinlæring, skybasert, Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), GDPR og tingenes internett er noe vi jobber med daglig. I tillegg ligger vi tett på andre teknologiske trender som kryptering, blockchain og sikkerhet generelt. Kjernen i tilbudet vårt vil være det samme: vi skal gi gode råd, og hjelp til å finne og realisere de riktige løsningene for kundene, basert på den siste teknologien og nyvinninger.»

Rolf Rønning, Director Technology i Creuna

 

Designsprint og rask prototyping

«Effektivitet, forenkling og innholdsdrevet design er nøkkelord for bedre brukeropplevelse – først og fremst på mobil. Chatbots og stemmeaktiverte assistenter med kunstig intelligens vil gjøre stemmebruk og lyd til viktige designvirkemidler. På fagfeltet design er endring det konstante, og nye verktøy og ny metodikk dukker opp stadig. I 2018 vil designsprint være en naturlig arbeidsmetode, særlig for UX-designere. Det vil bli stadig mer tverrfaglig samarbeid og krav til rask prototyping. For Creuna er det jo også spennende at flere av de som spår grafiske trender for 2018 sier at isometrisk perspektiv er på vei inn igjen. Kanskje var vi med på å gjøre denne trenden aktuell igjen allerede i fjor med DOGA-profilen – der logoen bruker nettopp et isometrisk perspektiv.»

Heidi Bakken, senior designer i Creuna

 

Mellommenneskelig kommunikasjon

«I 2017 var video svaret på mange spørsmål, og det er det utvilsomt ennå. Videotrenden forsterkes bare på vei inn i det nye året. Dette henger naturligvis sammen med mobilbruk og sosiale medier. Det er verdt å merke seg Facebooks nylige algoritmejustering, som er en viktig påminnelse om at det også på dette området kan være smart å ha en plan B – minst. 
Alt som kan måles og analyseres, vil bli målt og analysert i stadig større grad, og bane vei for ny og viktig innsikt. Ellers tror vi i Creuna fortsatt på å kommunisere med mennesker på en menneskelig måte for å oppnå resultater. Og her er godt og relevant innhold nøkkelord. Som det integrerte byrået vi er, står vi usedvanlig godt rustet til å løse nær hvilken som helst problemstilling for våre kunder; både digitalt og analogt, og gjerne begge deler samtidig.»

Anders Aunbu, Director Advertising & Content i Creuna

 

Se det store bildet

«Begrepene som ble en del av vårt daglige fagspråk i 2017, overlever 2018. AI, Chatbot, Voice First, kontaktløs betaling, tingenes internett og GDPR er fortsatt relevant. Men det viktigste i 2018 er å tenke helhetlig – og skape gode opplevelser i møtet med merkevarer og digitale løsninger. Det vil si løsninger som gjør jobben de er tiltenkt, på en logisk, imøtekommende og attraktiv måte – basert på dyp innsikt i kundenes behov, teknologiens muligheter og kraften som ligger i god kommunikasjon. Jeg er overbevist om at kundene våre i stadig økende grad vil være opptatt av det store bildet – altså se den enkelte løsning og det enkelte prosjekt i en større kontekst, som elementer i en mer gjennomgripende digitaliseringsprosess.»

Caroline E. Kolbeinsen, rådgiver i Creuna

 

Skjerpet personvern

«For oss som jobber med å forvalte og videreutvikle løsninger, vil GDPR være viktig fremover. Vi må nå levere og forvalte løsninger som tar høyde for reglementet. Mer konkret må løsningene våre være skjerpet på personvern. I tillegg ser vi både innen det offentlige og i privat sektor at personalisering, altså brukertilpasset innhold (eksempelvis Min side), samt AI og chatbots, er viktige områder. Og selvfølgelig skal mer og mer leveres gjennom skyen. Creuna er ett av få byråer som har spisskompetanse innen design, reklame og teknologi, og et levende kryssdisiplinært miljø. Det gjør oss i stand til å levere integrert, også etter at løsningene er lansert.»

Jan Fredrik Edbo, Director SLM & Partnering i Creuna

 

Kategorivinner under Innovasjonsprisen for universell utforming 2020
Nyhet
Kategorivinner under Innovasjonsprisen for universell utforming 2020
Creuna + Knowit = sant
Nyhet
Creuna + Knowit = sant
Gullykke for Oslo kommune
Nyhet
Gullykke for Oslo kommune