Design og merkevarebygging som styrker norsk reiseliv
Bloggpost

Design og merkevarebygging som styrker norsk reiseliv

fredag 30. september 2016

Norsk reiseliv kan se tilbake på en sommer med rekordmange utenlandske turister.  Oppfatningen av Norge som et trygt land og lav kronekurs er viktige drivere, men dette er ikke hele forklaringen. Et langsiktig og målrettet arbeid med å bygge Norge som reisemål bærer også frukter. Markedsføringen av Norge og norske reisemål gjøres på flere nivåer – på nasjonalt, regionalt og lokalt plan. For å få effekt, må ressurser og tiltak i samles. Hver for seg blir hver enkelt aktør og destinasjon for liten til å nå frem. 

I Creuna har vi spesialisert oss på reiseliv. Vi har utviklet en rekke markante identiteter for norske destinasjoner og regioner. Dette gir aktørene en felles markedsføringsplattform som gir den enkelte destinasjon og fellesskapet større slagkraft og effektivitet i markedsføringen.

I utviklingen av en destinasjonsmerkevare er det viktig å skape en helhet, slik at alle aktører jobber sammen og greier å skape den totale kundeopplevelsen for turisten. En identitet som er bredt forankret og utviklet i fellesskap, er enklere å implementere og vil automatisk bli både sterkere og tydeligere overfor de ulike målgruppene når alle aktører står bak og ønsker å benytte seg av det som lages.

Dagens turister har mange forventninger til hva en ferie skal inneholde og det er mange ulike behov som skal tilfredsstilles. Vakker natur er ikke nok - den må suppleres og fylles med et innhold som oppleves som attraktivt, relevant og unikt. Merkevarebygging dreier seg om langt mer enn en logo eller visuell kosmetikk. Det gjelder å avdekke det som unikt med hvert sted og la det komme til uttrykk gjennom et kommunikasjonskonsept – en historie som sammen med det visuelle skaper en sterk og differensierende merkevare. 

Vi tar for oss den totale kundereisen og ser på hva som skaper verdi for turistene både før, under og etter et besøk. Hvert eneste kontaktpunkt må identifiseres og tilpasses for å skape en meningsfull og konsistent opplevelse. Til syvende og sist er det summen av opplevelsene i alle kontaktpunkter der turistene møter destinasjonen, som skaper merkevaren. Destinasjoner som lykkes er flinke til å innhente tilbakemeldinger fra turistene, benytte denne innsikten til å endre, forbedre, for så å kunne levere bedre produkter og tjenester til sine gjester.

Creuna har et av de største design- og merkevaremiljøene i Norge. Ca 35 designere (grafisk designere, webdesignere, interaksjonsdesignere, frontenddesignere, servicedesignere) og om lag 20 rådgivere, flere med spesialkompetanse innen reiseliv, jobber i et integrert kompetanse-miljø. Vi har blant annet utviklet merkevareplattform og visuell identitet for Nordfjord, Myrkdalen, Visit Norway, Voss og Lillehammer - og har flere spennende reiselivsprosjekter på trappene.

 Se vårt case fra Nordfjord

 

Marc Ligeti jurymedlem i D&AD:  Kårer verdens beste kreative arbeider
Nyhet
Marc Ligeti jurymedlem i D&AD: Kårer verdens beste kreative arbeider
Kategorivinner under Innovasjonsprisen for universell utforming 2020
Nyhet
Kategorivinner under Innovasjonsprisen for universell utforming 2020
Creuna + Knowit = sant
Nyhet
Creuna + Knowit = sant