Stortinget.no – innsyn gir tillit

Stortingets nettsted er viktig for å gi folk innsyn i hva som skjer i landets nasjonalforsamling. Nå er løsningen designet om i tråd med Stortingets nye visuelle profil.

Nyttig informasjon godt tilrettelagt

Stortinget.no er et av våre viktigste offentlige nettsteder, og det legges ned et stort arbeid for at publikum skal finne nyttig informasjon, godt lagt til rette. Det er ikke bare det dagsaktuelle som skal formidles. Stortingets arkiver skal også være tilgjengelige, med referater fra saksganger helt tilbake til 1814. Når alt regnes med teller stortinget.no 3,3 millioner sider.

Høye krav til tilgjengelighet

Creuna har arbeidet tett sammen med Stortinget siden 2008. I mars 2015 ble en ny versjon av nettsiden lansert. Responsivt design gjør innholdet mer tilgjengelig, særlig for de stadig flere som ønsker tilgang fra smarttelefoner og nettbrett. Kravene til universell utforming er også fullt ivaretatt.

Teknologi og funksjon hånd i hånd

Stortinget.no er et av Norges største nettsteder, med sine over 300.000 EPiServer-sider og tre til fire millioner indekserte sidevisninger. Vi har utforsket stadig nye og bedre metoder for å gjøre de store datamengdene til Stortinget tilgjengelig for flest mulig. Nettsiden er tett integrert med Stortingets interne saksbehandlingssystem, EPOS. Vi har blant annet hentet ut informasjon om Stortinget sine mange møter via video og FTP, laget funksjonalitet for import av innstillinger og referater via XML, utviklet omfattende støtte for nett-tv gjennom et egenutviklet såkalt ”kjerneformat”, designet og implementert et stort videoarkiv basert på strømmetjenesten Qbrick, koblet nettsiden opp mot eksterne nyhetsformidlingstjenester og utviklet quiz. Dette har krevd spisskompetanse fra a til å, ikke minst innenfor teknologiområdet, i arbeidet med systemarkitektur, systemutvikling, test, og applikasjonsforvaltning (inkludert support og beredskap). 

Ny profil og bedre løsning for saksgang

I mars 2017 ble stortinget.no relansert i tråd med den nye visuelle profilen, som designbyrået Uniform står bak. Arbeidet med å tilpasse profilen til web er gjort i samarbeid med Stortinget og Uniform. Innsikt i saksgangen er noe av det viktigste stortinget.no skal tilby. Løsningen for dette er nå forbedret for å gjøre det enda lettere å se hvor en sak ligger i prosessen. 

Fakta

Kunde
  • Stortinget
Prosjekt
  • Videreutvikling av stortinget.no og implementering av ny profil
Lansert
  • 2017

Team

Interaksjonsdesign
  • Per August Krämer, Ingrid Håland
Grafisk design
  • Anne Granhaug, Ole Marius Rygh
Frontend-utvikling
  • Åsmund Indrebø Næs, Thomas Wilthil, Jesper Allermand, Thomas Christoffersen
Backend-utvikling
  • Kent Robin Haugen, Tomas Gulla, Joakim Sjögren, Odd Ringstad, Henning Klokkeråsen
Testing
  • Kristoffer Flottorp
Rådgiver/teknisk prosjektleder
  • Stian Larsen Wreen
Kundeansvarlig
  • Robert Keil

Resultat

30%

økning

i mobiltrafikk siden den responsive løsningen ble lansert i mars 2015