statped.no – designet for å bygge kompetanse

Statped skal bidra til at elever med særlige behov får tilpasset og inkluderende opplæring. Den nye utgaven av statped.no er blitt et viktig verktøy for å nå dette målet.

Hjelp til å tilpasse undervisningen

Brukere på nett er oppgaveorienterte. De ser først og fremst etter innhold som kan hjelpe dem å løse en oppgave. Det gjelder også Statpeds målgruppe. Det kan for eksempel være en lærer som lurer på hvordan man best legger til rette for å inkludere en synshemmet i undervisningen. Den nye statped.no er utformet for at brukerne raskt skal få hjelp til slike oppgaver.

Godt tilrettelagt fagstoff

Samtidig som det er lett å finne konkret hjelp og veiledning, er det viktig for Statped å bygge dypere kompetanse og innsikt på de ulike fagområdene. Det er derfor aldri lang vei fra konkrete læringsressurser og veiledninger til godt tilrettelagt fagstoff, for eksempel om ulike typer synshemming. Tjenester, kurs og konferanser som Statped tilbyr ligger også langt framme i løsningen. Den grafiske utformingen tar utgangspunkt i Statpeds grafiske profil og retningslinjer for universell utforming. Nøkkelord for det visuelle uttrykket er lekent, konseptuelt og minimalistisk. Det er også utviklet en innholdsstrategi som beskriver retningslinjer for innholdsarbeidet. Målet er at innholdet skal utvikles og forvaltes på en ensartet måte og med høy kvalitet over tid.

Fakta

Kunde
 • Statped
Prosjekt
 • Nettsted
Lansert
 • 2016

Team

Interaksjonsdesign
 • Ingrid Håland
Interaksjonsdesign
 • Terese Skavhaug
Grafisk design
 • Anne Granhaug
Frontend-utvikling
 • Jesper Allermand
Backend-utvikling
 • Johannes Østensjø
Backend-utvikling
 • Heine Mo
Backend-utvikling
 • Øyvind Berg
Innholdsrådgivning
 • Henrik Bakke
Analyse
 • Thor Fjeldberg
Kundeansvarlig
 • Robert Keil