Startkit for styrearbeid

Dårlig styrearbeid gir økt risiko for lav verdiskaping og konkurs. Hvor mye trenger man egentlig å vite for å drive et selskap forsvarlig? Virke har hentet ut essensen fra sin store kunnskapsbase og satt den inn i en brukervennlig digital tjeneste – for virksomheter som er mer opptatt av forretningsideen enn formalia.

 

Nystartede selskaper brenner for forretningsideen sin, ikke nødvendigvis for praktisk styrearbeid. Skal man lykkes som selskap, nytter det ikke å slurve med styrearbeidet. For å hjelpe små og mellomstore bedrifter (SMB) til trygg og forsvarlig drift, har Virke samlet alt man trenger å vite om styrearbeid og økonomi i én tjeneste: Styres

Dedikerte ressurser

Virke organiserer medlemmer fra hele handels- og tjenestenæringen, og er godt oppdatert på situasjonen til små og mellomstore bedrifter. Virkeligheten er at mange virksomheter har overraskende lite innsikt i både økonomi og styrets ansvar og oppgaver. Dårlig styrearbeid gir økt risiko for konkurs. Tall fra SSB viser at over 70 prosent av nystartede foretak avvikles, selges eller går konkurs i løpet av de fem første årene. Styres har derfor en viktig oppgave med å gi informasjon om et omfangsrikt tema på en mest mulig effektiv måte. Ved å hjelpe selskapene til å bli mer robuste, sikrer Virke tilfang av nye medlemmer og fremtidige inntekter, og viser tilstedeværelse også for SMB- virksomhetene. 

Virke trengte en produkteier til å håndtere faglige spørsmål og holde i dialogen med samarbeidspartnerne. De trengte også omfattende innholdsarbeid for å forenkle kutte og redigere store mengder tekst. Creuna gikk inn med to dedikerte ressurser i full stilling, som har jobbet tett med kunden over tid. 

Smartere innhold

Styres tilbyr en brukervennlig og konsentrert oversikt over ansvar og oppgaver for daglig leder og styremedlemmer, og en egen kategori for økonomi i styrearbeidet. Innholdet er presentert for å oppfylle flere ulike behov, enten det er å finne en konkret opplysning, lese alt om ett tema, eller få oversikt over hva styrearbeidet innebærer.

Innhold som øker funksjonaliteten: 

 • ordforklaringer på juridiske og finansielle begreper
 • årsplanlegger for styret, med forslag til innkallinger med agendapunkter
 • skjemamaler 
 • viktige frister
 • quiz for å avdekke behov for styreevaluering
 • filtre på innholdet som viser styreoppgaver før, under og etter for eksempel generalforsamling

Creuna har hatt rollen som produkteier og bidratt med strategisk rådgivning og prosjektstøtte, i tillegg til innholdsutvikling i løsningen. Vi har samarbeidet med EGGS på UX og design, og Forte på tjenesteutvikling.

Faglig tung, språklig lett

Et enklere innhold er en forutsetning for at den nye tjenesten skal lykkes. Virke hadde allerede mye av innholdet om styrearbeid i tjenesten StyreNorge. Tekstene var grundige og omfangsrike, men ble lite lest. Det var nødvendig å skille ut det vesentlige i innholdet, løfte det ut av fagsjargongen, og forenkle språket slik at det passer inn i en lett tilgjengelig digital tjeneste. Forenkling av komplekse temaer ble den viktigste innholdsoppgaven for Creuna. Arbeidet ble gjort sammen med fagpersoner i Virke, for å sikre balanse mellom faglig tyngde og språklig letthet. Vi gjennomførte samskriving med Virkes fageksperter og avsjekk med jurister i ukentlige sprints. Det sikret høy kvalitet på innholdet, god fremdrift, og forankring internt i Virke. Innholdet ble publisert fortløpende i Episerver og optimalisert underveis.  

Styres er blitt en tjeneste der innholdet står for en stor del av den gode brukeropplevelsen. Vi har samarbeidet tett med interaksjonsdesign og grafisk design, og utfordret hverandre for å komme fram til best mulig resultat. 

En vesentlig forbedring

Virke har nådd målet om en forenklet og bedre tjeneste for styrearbeid. Tekstmengden er redusert med 40-60 prosent sammenlignet med StyreNorge. Det vesentlige står igjen, og presentasjonen gjør innholdet raskt å finne og lett å oppfatte. Det vil bidra til at flere SMB-bedrifter kan få kontroll på styrearbeidet og stille bedre rustet til å møte utfordringer.

Til tross for at tjenesteutviklingen startet samtidig med korona-nedstengningen, ble arbeidet levert innenfor budsjett, til rett tid og i henhold til ambisjonsnivå.

Fakta

Kunde
 • Virke
Prosjekt
 • Digital tjenesteutvikling
Lansert
 • 2020

Team

Produkteier og strategisk rådgiver
 • Didrik Wilhelmsen Dahle
Innholdsstrateg
 • Siri Høstmælingen