regjeringen.no

Regjeringen.no er radikalt forbedret. Visjonen er innfridd i høy grad, ikke minst når innholdsmengde, formelle krav og antall interessenter tas i betraktning.

regjeringen.no på mobil

Fra regjeringen. Til folket.

Arbeidet med nye regjeringen.no startet i 2012, med en omfattende innsiktsfase. Den viste at regjeringen.no fungerer for ekspertbrukerne; de som kjenner de politiske prosessene, terminologien og organiseringen i departementene.

Oppgaven og visjonen ble å utforme regjeringen.no på en slik måte at befolkningen får bedre innsikt i regjeringens og departementenes arbeid, i tillegg til å skape engasjement i politiske prosesser. Løsningens formål er å være hovedkilden for informasjon fra regjeringen til befolkningen i Norge.

Regjeringen.no er ekstremt informasjonstung. En viktig del av oppgaven var derfor å sørge for at den likevel oppleves oversiktlig og forståelig for målgrupper med svært varierende kunnskapsnivå.

På iPad

Designvisjonen

Regjeringen er ingen hvilken som helst avsender. Det stilles strenge formelle krav til det som formidles. Sammen med målet om økt innsikt og deltakelse tilsier det en designvisjon der form må følge funksjon. Vi har lagt til grunn noen strenge designprinsipper som har vært ufravikelige. Slik støtter designet entydig målene som er satt for regjeringen.no: 1) Gjøre nettstedet lett å bruke gjennom oversikt, helhet og visualisering, 2) Tilby prioritert, aktuelt og relevant innhold som gir innsikt og er tilpasset målgruppene, 3) Legge til rette for påvirkning i politiske prosesser, og 4) Skape en løsning som er enkel å utvikle videre.

Visning av løsningen i devices

Universell utforming

Regjeringen.no har fått en ryddig og tydelig informasjonsarkitektur. Designet er felles for hele løsningen og visualiserer tydeligere at regjeringen er avsender. Gjennom et pedagogisk og vennlig formspråk gjøres store innholdsmengder tilgjengelig. Designløsningen bidrar til å sette hvert innholdselement inn i sin rette sammenheng. Visuelle virkemidler brukes kun for å løfte frem innholdet og aldri som dekor alene. Rammeverket er visuelt godt adskilt og fokusert og er derfor enkelt å bruke. Konsekvente regler for bruk etableres gjennomgående og fremstår raskt som logisk for bruker. Et robust og konsekvent pattern library gjennomsyrer siden. Ingen grafiske elementer som ikke har en funksjon får plass her. Fontene er store og godt lesbare. Fargepaletten er begrenset, hver farge har sin funksjon. Med gridsystem og luft rydder vi opp i og sorterer alle innholdselementene. Målet har vært å bruke så få linjer og andre visuelle skillere som mulig. Løsningen er tilgjengelighetstestet av FunkaNu i flere iterasjoner

Løsningen på laptop

Fakta

Kunde
 • DSS/Regjeringen
Lansert
 • 2014
Prosjekt
 • Nettside

Team

Interaksjonsdesigner
 • Ingrid Håland
Interaksjonsdesigner
 • Linda Katrine Andresen
Grafisk designer
 • Karin Andenæs
Grafisk designer
 • Asbjørn Hegdahl
Frontend-utvikler
 • Jesper Allermand
Utvikler
 • Tomas Hensrud Gulla
Utvikler
 • Joakim Sjögren
Utvikler
 • Kenneth Sætereng
Utvikler
 • Odd Ringstad
Utvikler
 • Johannes Østensjø
Kunderådgiver
 • Robert Keil
Innholdsstrateg
 • Henrik Bakke

Resultater

Økt

engasjement i politiske prosesser

 • Merket for god design, 2016

  Kategori: Interaksjonsdesign

  Merket for god design, 2016