Laks er viktig

Norsk laks eksporteres til mer enn 120 markeder med stadig økt etterspørsel. I viktige deler av den norske befolkningen mangler i midlertid oppdrettsnæringen stolthet og forståelse for betydningen av den verdiskapning og sysselsetting næringen bidrar med (kilde: TnS Gallup). I tillegg mangler mange kunnskap om og tillit til produktet oppdrettslaks.

Oppdrettsnæringen

Oppdrett av fisk og sjømat kan bli en av Norges viktigste næringer etter oljen. Oppdrettsnæringen gir allerede et betydelig bidrag til samfunnet, i form av eksportinntekter og arbeidsplasser. Laks står for 90% av verdiskapningen i næringen, og er en etterspurt vare som er med på å bygge Norges omdømme.

Laks er også viktig for verden: I 2050 vil trenge å produsere 50% mer mat, på en klode som består av 70 % havoverflate. Likevel mangler oppdrettsnæringen støtte og forståelse fra deler av den norske befolkningen. Mangel på kunnskap om næringen og tillit til produktet oppdrettslaks, står i veien for vekst.

Sjømatnæringen trengte en strategi for å øke forståelsen i befolkningen, og starte arbeidet med å bygge en god relasjon mellom forbrukeren og næringen.

Løsningen

Løsningen ble en kommunikasjonsflate som samler informasjon og tilrettelegger for spredning av godt innhold over tid. Nettsiden Laks.no har fått en fornyelse, og oppfyller flere funksjoner enn tidligere. I dag bringer laks.no fakta på bordet i et diskusjonsklima som ofte baserer seg på myter og utdaterte sannheter. Kommunikasjonen er basert på historier med autentiske personer og fagmiljøer, og bygger på verdiene åpenhet og troverdighet.

Vi har laget en nettside der forsiden fungerer som en kampanjeside for reklamefilm, intervjuer og en rekke andre informasjons- og kampanjeelementer. Forsiden spiller direkte på oppdrettslaksen som populær og etterspurt vare i utlandet. Ved å vise at norsk laks er stor ute i verden, viser vi samtidig hvor viktig laksen er for Norge.

Fakta

Kunde
 • Norges sjømatråd
Lansert
 • 2016
Prosjekt
 • Nettside og innhold

Team

Grafisk design
 • Thor Erik Ramleth
Interaksjonsdesign
 • Marit Egeland
Frontend-utvikler
 • Asbjørn Hegdahl
Kreatør
 • Anders Asheim
Kreatør
 • Petter Andersen
Kreatør
 • Atle Skageng
Digitalprodusent
 • Marc Garcia
Prosjektleder
 • Una Solbakken Grosch
Strategisk rådgiver
 • Lars Kvam Kristoffersen

Resultat

4 prosentpoeng

økning i omdømme etter 8 mnd (TNS Gallup)

 • Gulltaggen, 2016

  Bronse, Craft/web design

  Gulltaggen, 2016