Fortellingen om en bank med hjertet i Nord-Norge

Her er oppskriften på å bli sjelden vakker, usedvanlig smart og særdeles framgangsrik

Magic Light

Nordlyset har i århundrer satt mytologiske spor i en lang rekke kultur. I Japan er det for eksempel en høyst levende fortelling om at barn som blir skapt under nordlyset blir spesielt vakre, smarte og framgangsrike. Denne filmen er et bidrag i fortellingen om en bank med hjertet i Nord-Norge og som brenner for verdiskapning og videre utvikling i landsdelen. Filmen vant «Best AD ON TV» i mars, 2019 

Bakgrunn for kampanjen

SpareBank1 Nord-Norge definerte høsten 2016 behovet for en tydeligere posisjon. Innsikt avdekket at opplevelsen av banken var for generisk. Som ett av flere virkemidler for å løse oppgaven ble det utviklet et større identitetsprosjekt hvor blant annet stil & tone, bildebruk, språk & begreper sto sentralt. Innsiktsarbeidet avdekket i tillegg en eierskapsstruktur som tidligere var lite kommunisert og som er helt unik; 54 % av banken eies av det nord-norske samfunnet. Og som største eier får landsdelen også den største andelen av overskuddet. Dette overskuddet går til en lang rekke små og store prosjekter og tiltak som skal løfte landsdelen videre. Befolkningsutviklingen er imidlertid en av de store utfordringene landsdelen står overfor; Det fødes for få barn og det er for mange unge som flytter ut av landsdelen. Men som filmen viser – det finnes håp også her...

Fakta

Kunde
  • Sparebank1 Nord-Norge
Prosjekt
  • Omdømme
Lansert
  • 2019

Team

Kreatør
  • Anders Aasheim
Kreatør
  • Petter Andersen
Prosjektleder
  • Una Solbakken
Kundeansvarlig og kreatør
  • Atle Skageng