Global markedsplass for bærekraftig teknologi

Med webtjenesten The Explorer vil Innovasjon Norge bygge Norges omdømme som en pioner innen bærekraft.

Teknologi, Episerver Digital Experience Cloud Service, Episerver Find, .NET Framework 4.7.1, React og SignalR

The Explorer er et digitalt utstillingsvindu for norske selskaper med grønne ideer, produkter, teknologier eller løsninger. Creuna har hatt ansvaret for teknologien i løsningen, som har som mål å presentere norske selskaper samlet, mot et globalt marked av internasjonale investorer

Norge må doble eksporten

Norge trenger nye industrier å eksportere fra når oljeinntektene synker i framtiden. Fastlandseksporten må dobles innen 2040, ifølge SSB. Hvordan skal vi klare det? Ved å synliggjøre grønne løsninger fra Norge for hele verden, sier statsministeren – og ga oppdraget videre til Innovasjon Norge. I partnerskap med Innovasjon Norge og deres samarbeidspartnere, har vi utviklet The Explorer – en nettside med funksjonalitet som skal hjelpe norske bedrifter med bærekraftige ideer til å nå ut til internasjonale investorer med felles interesser. 

Matchmaking

Første versjon av tjeneste ble lansert i mai 2018, med 40 registrerte foretak – alt fra gründerbedrifter til Equinor og Statkraft. Ett år etter kom versjon to, med mulighet for internasjonale investorer å registrere sine behov som søk, og dermed bli matchet med norske selskaper som kan svare på behovene deres. For å få til dette, har teknologene i Creuna gjort flere ting som ikke er blitt gjort før. Utviklingshastigheten har vært høy, fordi vi har jobbet tett sammen med kunden og sittet ved samme langbord flere dager i uka i en scrum-basert arbeidsprosess.

Flere aktører involvert

The Explorer er et stort og spennende prosjekt som inkluderer både Innovasjon Norge, Klima- og miljødepartementet og UD. Utviklingshastigheten har vært høy, fordi vi har jobbet tett sammen med kunden og deres designbyrå SDG. SDG har hatt hovedansvar for strategi, konseptualisering, design, UI/UX, mens Creuna har stått for realisering og implementering av front- og back-end i Episerver. Vi har sittet ved samme langbord flere dager i uka i en scrum-basert arbeidsprosess, der produkteieren fra Innovasjon Norge har vært en del av teamet og prioritert oppgavene. Kunden har vist oss stor tillit ved å stole på at vi ville jobbe fram de beste løsningene, og det har vært svært givende og faglig utfordrende.

Fakta

Kunde
 • Innovasjon Norge
Prosjekt
 • Webutvikling
Lansert
 • 2019

Team

Tech Lead
 • John-Alex Berglund
Frontend-utvikler
 • Thomas Christoffersen
Backend-utvikler
 • Sverre Turter Sandvold
Backend-utvikler
 • Roman Mironets
Frontend-utvikler
 • Atle Kristiansen
Frontend-utvikler
 • Sara Dalfalk
Backend-utvikler
 • Sondre Ahlgren
Backend-utvikler
 • Werner Grini
Backend-utvikler
 • Endre Arnesen Gjølstad
Frontend-utvikler
 • Pelle Bjerkestrand
Kundeansvarlig
 • Mari Haugen