Én samlende identitet for hele Oslo

Oslo kommune og Creuna har sammen utviklet en ny og brukervennlig identitet som skal gjøre det lettere å kommunisere tydelig og helhetlig med innbyggerne.

Folk er glade i Oslo

Oslo framstår som forvandlet sammenliknet med for 30 år siden. Hensynet til miljø, bærekraft, estetikk og menneskevennlige løsninger er blitt førende. Innbyggerne i Oslo er glade i byen sin. Den oppfattes som en trygg storby med mange muligheter og i spennende utvikling. Men kommunen er utydelig ogvekker ikke de samme følelsene. At Oslo oppleves som nær og trygg henger i stor grad sammen med tjenestene kommunen leverer. Dette er ikke godt nok kjent. I dette spennet – mellom en positiv grunnstemning for Oslo by og potensialet for kommunen til å framstå som tydeligere – ligger muligheten til å knytte sterkere bånd mellom innbyggerne og Oslo kommune.

Oslo er nær og mangfoldig

Løsningen skal reflektere det innbyggerne verdsetter mest med Oslo – at byen oppleves som både nær og mangfoldig med mange muligheter for et rikt liv og en god framtid.

Et tydeligere Oslo

Oslo kommune hadde et klart behov for å framstå mer tydelig og enhetlig. Kommunen driver mange typer virksomheter og kommuniserer med mange ulike målgrupper. Det finnes over 250 kommunale logoer i bruk. Derfor er det uklart for mange hva kommunen gjør. Løsningen er en ny visuell identitet hvor Oslo kommune kommuniserer som én helhetlig aktør. Resultatet møter kravene til universell utforming slik at den kan brukes av alle. I løsningen ligger det også et mål om forenkling og effektivisering. Det er anslått at dagens fragmentering koster kommunen 40 millioner kroner i året. Identiteten vil gradvis implementeres over de neste årene.

En forenklet og modernisert logo

Med løsningen er alle virksomheter i Oslo kommune blitt samlet under én felles identitet med én felles logo. Dette gjør det enklere for innbyggerne å forstå alt kommunen gjør og bidrar med. Oslologoen viser St. Halvard i symbolet og Oslo i skrift. Den er basert på Oslos byvåpen. Fremstillingen av St. Halvard er forenklet og modernisert, men bærer i seg historien. Oslos byvåpen vil fortsatt kunne benyttes i høytidelig og tradisjonsrik kontekst, og ved kunstneriske og historiske gjengivelser.

Rom for fleksibilitet

Den nye visuelle identitet har en enhetlig avsender, men er samtidig fleksibel i kommunikasjonsform. De kommunale virksomhetene har stor fleksibilitet til å bruke verktøykassen for å skape individuelle løsninger. Designsystemet gjør det også mulig å være både formell, uformell og dynamisk. Kombinasjonen av å være enhetlig og fleksibel gjør at de kommunale virksomhetene nå ønsker å ta den nye identiteten i bruk.

Høy grad av inkludering

Dette har vært en prosess med høy grad av involvering. Mer enn 1500 innbyggere, representanter fra næringslivet, og store deler av Oslo kommunes virksomheter har vært inkludert i arbeidet. Ulike løsninger er blitt testet systematisk underveis. Ulike grupper har vurdert forslagene i alle stadier, med ulike alternativer, i flere omganger. For hver gang har vi tatt hensyn til kommentarer og innspill, justert forslagene, og testet på nytt. 

Designverktøy

For å utvikle grafiske produksjoner på en enkel og kostnadseffektiv måte har vi laget et designverktøy. Ved å skrive inn tekst, laste opp bilder og bytte farger genererer verktøyet automatisk alternative designoppsett for ulike formater. Designet kan deretter eksporteres til PDF eller andre formater. Alt som produseres vil følge retningslinjene til Osloidentiteten og verktøyet er tilgjengelig for alle ansatte i Oslo kommune.

Fargepalett

Fargene i identiteten er hentet fra bybildet i Oslo. Blått fra trikkene og fjorden, grønt fra marka og de grønne lungene. De varme og nøytrale fargene er inspirert av fasader på byens bygninger.

Typografi

Oslo kommune har utviklet en egen skrifttype som er en sentral del av identiteten. Den er inspirert av gateskilt i Oslo. Skrifttypen er utformet for god lesbarhet og for å gi et funksjonelt og tidløst uttrykk.

Osloformer

Osloformene er hentet direkte fra Oslologoen. De tre grunnformene er også en abstrakt referanse til bybildet. De tre grunnformene: kvadratet, sirkelen og vinkelen, kan settes sammen på ulike måter. De er grunnsteiner i et nytt og fleksibelt designsystem, og kan også danne komposisjoner av Oslo som ordbilde.

 

Illustrasjon

Illustrasjonsstilen er basert på Osloformene, hvor formene brukes som byggeklosser for å skape motiver. Enkelhet er med på å gi illustrasjonene egenart.

Bevegelse og animasjon

Bevegelse er en sentral del av Oslos identitet. Det er definert et dynamisk bevegelsesmønster som gjør identiteten lett gjenkjennelig når den kommer til live på ulike flater.

Ikoner

Ikonene bygger på Osloformene, særtrekkene i de grafiske grunnelementene og skrifttypen Oslo Sans. Ikonene skal være lett gjenkjennelige og gi Oslo kommune en tydelig tilstedeværelse, enten de presenteres digitalt eller fysisk. 

Fakta

Kunde
 • Oslo Kommune
Prosjekt
 • Visuell identitet
Lansert
 • 2019

Team

Lead brand designer
 • Marc Ligeti
Lead brand designer
 • Thor Erik Ramleth
Digital designer
 • Ole Marius Rygh
Motion designer
 • Balder Dysthe
Lead digital designer
 • Heidi Bakken
Kreativ leder
 • Stein Sørlie
Strategisk rådgiver
 • John Aurtande
Merkevarestrategi
 • Nina O'Gorman
Prosjektleder
 • Beate Haugane
Ferdiggjøring
 • Janecke Løyning
Front End Utvikler
 • Marius Watz
Motion designer
 • Jonas Stava
3D-visualisering
 • Bjørn Endre Langeland
Font Designer
 • Stefan Ellmer

 • Red Dot Awards 2019

  Best of the best, Visuell identitet

  Red Dot Awards 2019

 • Clio Awards 2019

  Shortlist, Visuell identitet

  Clio Awards 2019

 • Eurobest

  Shortlist, Brand Identity

  Eurobest

 • Gullblyanten 2019

  Diplom, Identitet

  Gullblyanten 2019

 • DOGA-merket for design og arkitektur

  DOGA-merket

  DOGA-merket for design og arkitektur

 • ADC Awards 2020

  Bronze Cube, Font

  ADC Awards 2020

 • ADC Awards 2020

  Merit, Brand Identity

  ADC Awards 2020

 • Visuelt 2020

  Gull, Identitetsdesign

  Visuelt 2020

 • Visuelt 2020

  Gull, Identitet-Motion

  Visuelt 2020

 • Visuelt 2020

  Diplom, Opplevelsesdesign

  Visuelt 2020

 • Visuelt 2020

  Diplom, Font

  Visuelt 2020

 • Visuelt 2020

  Diplom, Digital Design Assistant

  Visuelt 2020

 • European Design Awards 2020

  Silver, Font

  European Design Awards 2020

 • European Design Awards 2020

  Finalist, Brand Identity

  European Design Awards 2020

 • Communication Arts 2020

  Winner, Integrated Branding

  Communication Arts 2020

 • D&AD Awards 2020

  Wood Pencil, Design Transformation

  D&AD Awards 2020

 • The One Show 2020

  Merit, Brand Identity

  The One Show 2020

 • Fast Company’s Innovation by Design Awards 2020

  Finalist, Graphic Design

  Fast Company’s Innovation by Design Awards 2020

 • Fast Company’s Innovation by Design Awards 2020

  Finalist, Cities

  Fast Company’s Innovation by Design Awards 2020

 • Transform Awards Nordics 2020

  Gold, Best place or nation brand

  Transform Awards Nordics 2020

 • Innovasjonsprisen for universell utforming 2020

  Vinner, Grafisk design

  Innovasjonsprisen for universell utforming 2020