Departementene: moderne med tyngde

Den grafiske profilen til landets sentrale statsapparat har noen klare forventninger knyttet til seg. Resultatet viser at det er mulig å modernisere og samtidig uttrykke autoritet og faglig tyngde.

Bilde1

Tidløs i tiden

Da Creuna fikk oppdraget med å oppdatere det felles designprogrammet som brukes av departementene og Statsministerens kontor, lå noen sentrale verdier til grunn. «Tidløs i tiden» og «åpen med autoritet» var blant de viktigste. Verdiene satte en tydelig retning for arbeidet. Den nye profilen framstår som moderne, men samtidig tidløs og så formell som den bør være når landets regjering er avsender.

Tilpasset moderne bruk

Kravene fra digitale flater var en av hovedårsakene til at profilen trengte en oppgradering. Den måtte derfor lages fleksibel nok til at den fremstår som profesjonell, relevant og ensartet i alle kanaler. Brukervennlige maler og enkle, tydelige retningslinjer ble viktig for å stimulere til god bruk over alt i en stor og mangfoldig organisasjon.

Brukerfokus

Creuna har også vært sentral i utviklingen av nye Regjeringen.no. Et hovedmål var å gjøre det enklere for publikum å engasjere seg i politiske prosesser. Det pedagogiske og vennlige formspråket i profilen gjør store innholdsmengder tilgjengelig. Ingen grafiske elementer som ikke har en funksjon får plass. Alt er gjort for at nettstedet skal engasjere og blir brukt av målgrupper med svært varierende kunnskapsnivå. Det gjelder også Creunas bidrag til å styrke den redaksjonelle styringen.

Bred forankring

Arbeidet for DSS med regjeringen innebar ekstra høye krav til involvering og forankring i det store departementsfellesskapet. Gjennom både forprosjektet og senere utviklingsfaser har Creuna jevnlig fasilitert forankringsmøter med prosjektgruppen fra DSS (Departementenes service- og sikkerhetsorganisasjon) med bred deltakelse fra departementene.

Fakta

Kunde
  • DSS/Regjeringen
Lansert
  • 2016
Prosjekt
  • Identitet og nettside

Team

Grafisk design
  • Marc Ligeti og Stein Øvre
Rådgivere
  • Hilde marken og Hedda Lilleng

Resultat

Økt

forståelse av de politiske prosessene skaper større politisk engasjement