Virkelig nyskaping skjer i store sprang. Men dristigheten må settes i system. I Creuna kaller vi det Big Leap Engineering.

Les mer om oss

Sammen med Markedsføringsforeningen i Oslo gir vi deg en unik mulighet til å lære hvordan man lager presentasjoner som imponerer.

Arrangement

Digitalt kurs: Pimp my slide

  • Oslo kommune

Oslo kommune og Creuna har sammen utviklet en ny og brukervennlig identitet som skal gjøre det lettere å kommunisere tydelig og helhetlig med innbyggerne.

Arbeid

Én samlende identitet for hele Oslo

Nok prat om transformasjon. La oss snakke om store sprang og hva som skal til for å løfte virksomheten inn i framtiden.

Mening

Big Leap Engineering – dristigheten du trenger, satt i system

  • Oslo kommune

Med et enkelt designverktøy har Creuna gjort det mulig for «hvem som helst» i Oslo kommune å designe grafisk materiell med den nye profilen. Slik blir profilen tilgjengelig for flere, og kostnadene til design mindre.

Arbeid

Oslo kommune designverktøy

Det sies at digital transformasjon ikke handler om teknologi, men om mennesker. Men å bare fokusere på teknologi og mennesker, kunder, brukere eller interne kolleger er ikke nok. Vi må tenke hele forretningen, hele tiden. Business design er en systematisk tilnærming til verdiskaping gjennom å utvikle og fornye hele forretningsmodellen.

Mening

Business design: Digital transformasjon handler om hele forretningen

  • Stortinget

Stortingets nettsted er viktig for å gi folk innsyn i hva som skjer i landets nasjonalforsamling. Nå er løsningen designet om i tråd med Stortingets nye visuelle profil.

Arbeid

Stortinget.no – innsyn gir tillit

Nyhetsbrev

Meld deg på og få nyheter fra Creuna