Musiikkitalo

Musiikkitalo isännöi vuodessa noin 1600 tapahtumaa, joista kävijän haluttiin löytävän helposti mieluisensa. Samalla helpotettiin talon oman väen työtä tapahtumatietojen ylläpitämisessä, sekä luotiin Musiikkitalolle digitaalinen ilme, joka henkii musiikin värikkyyttä ja monimuotoisuutta.

Lähtökohdat

Musiikkitalon vanha sivusto oli tullut elinkaarensa päähän ja julkaisujärjestelmä oli auttamatta vanhentunut.

Musiikkitalon sivuilla on kaksi selkeää erillistä pääkohderyhmää: konsertissa kävijät ja B2B-myynti, eli Musiikkitalon monipuolisten tilojen vuokraaminen yritysten ja yhteisöjen tapahtumiin. Lisäksi Musiikkitalo palvelee päivittäin erilaisia satunnaisia kävijöitä, esimerkiksi Musiikkitalon kahvilassa.

B2B-myynti haluttiin uudella sivustolla tuoda selkeästi omaksi kokonaisuudekseen ja tukea näin myyntiä. Tavoitteena oli luoda paremmat edellytykset esitellä Musiikkitalon moninaisia tiloja ja tehdä yhteydenotosta verkon kautta helpompaa.

Musiikkitalossa järjestetään tapahtumia vuodessa noin 1600. Tästä johtuen oli selvää, että tapahtumakalenteri ja tämän valtavan tapahtumamäärän selkeä esittäminen sivuilla kävijöille oli uudistuksen tärkein osanen. Se oli myös asia, joka vanhalla sivustolla aiheutti eniten päänvaivaa. Koettiin mm. että kokonaiskuvaa oli vaikea hahmottaa ja kiinnostuneen konserttivieraan oli vaikea löytää juuri itselle kiinnostava tapahtuma.

–  Päätimme myös heti uudistukseen lähdettäessä, että vanhalta sivustolta karsitaan todella raa’alla kädellä sisältöä. Lähdettiin siitä, että listasimme ensin ne asiat, jotka siellä on ihan pakko olla, ja katsotaan sitten ajan kanssa, puuttuuko sieltä vielä jotain olennaista, kertoo Musiikkitalon myynti- ja markkinointipäällikkö Juha Paaso.

–  Jos sisältöä on hirveän paljon, olennaisia asioita on enää vaikea saada erottumaan massasta. Myös jos joku asia muuttuu ja sitä pitäisi päivittää, Samoin, kun tieto on pirstaloitunut sivuille, asioita on vaikea päivittää ja joku vanha tieto jää aina johonkin alasivun alasivulle.

Kaiken tiedon haluttiin olevan päivitettävissä yhdestä paikasta. Yksi hyvä esimerkki tästä on aukioloajat, jotka olivat Musiikkitalolle aiemmin iso haaste, kun talon eri osilla on omat aukioloaikansa.

–  Ovien, lipunmyynnin, kahviloiden, ravintoloiden ja Sibelius akatemian kirjaston aukioloaikojen selkeä esittäminen on ollut yksi murheenkryyni, joka nousi esiin lähes viikoittain.

Tutustu uuteen verkkopalveluun!

Määrittely

Verkkopalvelun uudistuksen yhteydessä Musiikkitalon omaa sisäistä prosessia myllättiin merkittävästi taustajärjestelmien ja integraatioiden puolella.

Yhteisissä määrittelytyöpajoissa todettiin Tapahtumakalenteri sivuston tärkeimmäksi toiminnallisuudeksi. Verkkopalvelun uudistuksen kanssa samaan aikaan oli käynnissä sisäinen prosessi tapahtumien tuomisen yhtenäistämiseksi. Salesforcen avulla rakennettiin järjestelmä, jossa tapahtuman mennessä myyntiin Ticketmasteriin, sen kaikki perustiedot tulevat samalla Musiikkitalon CRM:ään, josta ne ui suoraan nettisivulle. Näin voidaan inhimillisten erehdysten määrä minimoida.

–  Tapahtumatietojen täyttäminen ja ylläpitäminen on ollut ihan järjetön duuni, sanoo Paaso.

–  Nyt tuli luotua kokonainen arkkitehtuuri tapahtumatietojen hallinnalle.

Suunnittelu

Suunnittelua ohjasi mobile first -ajattelu. Molempiin päätelaitteisiin haluttiin yhtenäinen taitto, joten tämä lähestyminen näkyy myös desktop-layoutissa.

Uudelta sivustolta haluttiin näyttävyyttä ja elämyksellisyyttä. Toisaalta julkisena toimijana Musiikkitalon tulee ottaa myös huomioon saavutettavuusasiat, jolloin suunnittelussa haettiin näiden kahden vaatimuksen tasapainoa.

–  Käytettävyys on toki ykkönen, mutta sivujen pitää näyttää myös tosi hyvältä. Visuaalisuutta haluttiin painottaa. Vastaavasti tekstin määrä sivuilla haluttiin pitää mahdollisimman pienenä, Paaso taustoittaa.

Sivustosta haluttiin keskenään hyvin erilaisia kohderyhmiä palveleva tyylikäs kokonaisuus. Käyttöliittymä ja sivuston rakenne suunniteltiin siten, että etusivulta on lyhyt matka kaikkiin olennaisiin sisältöihin.

–  En pidä siitä, että oletetaan ihmisten haluavan tiettyjä sisältöjä, vaan hyvän käyttöliittymäsuunnittelun kautta annetaan kävijälle mahdollisuus löytää haluamansa helposti ja nopeasti, kertoo Creunan Senior Designer Samuli Kemppi.

Sivustolla sovellettiin Musiikkitalon olemassa olevaa graafista ilmettä.

–  Musiikkitalon graafisen ilmeen tunnistettavia ja persoonallisia elementtejä oli aiemmin hyödynnetty oikeastaan aika vähän. Esimerkkinä voisi mainita kuosit, jotka toimme paremmin esille rytmittämään uutta sivustoa. Musiikki on värikästä ja monimuotoista. Kuosit tuovat sivustolle myös tietynlaista leikkisyyttä, joka on usein läsnä musiikin maailmassa, sanoo Kemppi.

Tapahtumien kuvat ovat hyvin monenlaisia, eikä itsessään auta luomaan yhtenäistä visuaalista linjaa. Niinpä luomalla sivustolle vahvan visuaalisen taustan, pystyttiin sitomaan niitä yhteen ja tuomaan Musiikkitalon omaa brändiä paremmin esille. Näin Musiikkitalon brändi on jokaisella tapahtumasivulla vahvasti esillä.

Toteutus

Julkauisualustaksi valittiin WordPress.  Sivuston toteutus lähti käyntiin erittäin sujuvasti, vaikka koronavirus-epidemia teki olosuhteista hankalat. Yhteistyö pysyi tiiviinä läpi projektin niin Musiikkitalon kehittäjien kanssa, jotka kehittivät Salesforce-puolta, kuin viestinnän ja markkinoinnin kanssa, jotka puolestaan kommentoivat visuaalisia ja toiminnallisia asioita. Samalla hiottiin Musiikkitalon omia prosesseja tapahtumien osalta uuteen uskoon ja paljon työtä tehtiin taustajärjestelmissä. Musiikkitalon ja Creunan kehittäjät tekivät onnistuneesti yhteistyötä ja integraatiot saatiin toimimaan sujuvasti.

–  Musiikkitalon väki on ammattitaitoista ja vastuualueet selvillä. Päätökset syntyivät selkeästi ja roolit olivat selvillä, kiittelee Creunan projektipäällikkö Markus Karikivi.

Tapahtumakalenteri

Tapahtumakalenterin toimivuus kaikilla päätelaitteilla oli aivan keskeinen tavoite.

Kalenterista tehtiin nopeasti selattava ja kokonaiskuvan hahmottamisesta tehtiin helppoa. Vanhalla sivustolla kokonaiskuvan saaminen tulevista tapahtumista ja siten itselle mieluisan konsertin löytäminen oli työlästä.

–  Tilanteessa, jossa kävijä mietti, että voisi mennä konserttiin ja haluaisi tietää, mitä on tulossa, ei kokonaiskuvaa saanut oikein mitenkään näkyviin. Tämä oli ensisijaista korjata, Kemppi kertoo.

Nyt tapahtumia voi luokitella tyypin mukaan. Tapahtumista voidaan tehdä myös nostoja. Tapahtumakalenterin haluttiin inspiroivan. Uusi julkaisujärjestelmä mahdollistaa helposti myös sisäisten mainospaikkojen luonnin etusivulle.

Hakukriteereitä luodessa nojauduttiin asiakastutkimuksiin, joita Musiikkitalo on tehnyt vuosien varrella. Selvittiin millaisilla kriteereillä asiakkaat haluavat hakea tapahtumia.

–  Klassisen musiikin kuluttajat ja viihdemusiikin kuuntelijat ovat vähän omat porukkansa. Halusimme ratkaista, miten he löytävät helposti itseään kiinnostavat tapahtumat kalenterista, Paaso taustoittaa

Tapahtumien suodattaminen palvelee käyttäjiä monella eri tavalla. Tapahtumia voi hakea monella eri tasolla, kuten tyylin, valitun ajanjakson tai järjestäjän mukaan. Näin pystytään palvelemaan monia eri kohderyhmää ja kävijä saa näkyviin juuri haluamansa tiedon.

Lisäksi tapahtumasivulta voi hoitaa muita asioita tapahtumaan liittyviä asioita, kuten väliaikatarjoilujen tilaamisen sekä muut ylimääräiset palvelut.

Saapuminen

Saapuminen-osiosta onnistuttiin tekemään helposti ja nopeasti selattava haitari-sisältöelementin avulla.

–  Vaikka periaatteessa sivuilla on paljon sisältöä, siitä ei ole juuri mitään näkyvissä, paitsi otsikot. Plussaa klikkaamalla voi lukea sen osion, joka itseä kiinnostaa. Osio on todella käyttäjäystävällinen ja toteuttaa meidän ajatusta mobiilikäytettävyydestä ja tiiviistä asioiden esittämistavasta, Paaso sanoo.

Elementti toimii myös mobiilissa erinomaisesti.

Lopputulos

Lokakuussa 2020 julkaistu sivu on ehtinyt saada talon sisältä paljon positiivista palautetta. Sivustolle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Tapahtumakalenteri ja sivusto ovat kokonaisuudessaan erittäin visuaalisia ja henkivät Musiikkitalon elämyksellisyyttä.

Karikivi kiittelee Musiikkitalon ammattitaitoista porukkaa, jolta löytyi ymmärrystä niin teknologian, kuin visuaalisuuden ja brändin päälle.

–  Creunalla on monipuolinen kokemus kulttuurialan toimijoiden kanssa tehdyistä projekteista. On erittäin kiitollista tehdä töitä toimijalle, jolla on vahva visuaalinen identiteetti, jota pääsee rohkeasti soveltamaan. Kulttuurialalla ollaan myös usein poikkeuksellisen avoimia ottamaan vastaan rohkeita ideoita visuaalisuuden puolelta. Ja toki odotusarvona heillä on myös korkea taso visuaalisuuden ja käyttökokemuksen osalta.

Juha Paaso on tyytyväinen uuteen sivustoon.

–  Me olemme hirveän tyytyväisiä lopputulokseen joka suhteessa. Erityisesti siihen ajatukseen, että nettisivut eivät ole joku juttu, joka valmistuu ja sitten unohdetaan. Uskon, että olemme onnistuneet saamaan sellaisen systeemin, joka on tosi helposti päivitettävissä ja muokattavissa. Sivusto on modulaarinen ja niin helposti päivitettävissä, että emme tarvitse välttämättä siihen mitään ulkopuolisen koodaajan apua, vaikka haluaisimme myllätä sivua ja tehdä isojakin muutoksia.

Sivuston suunnitellut Samuli Kemppi saa Paasolta kiitosta.

–  Samulin kädenjälki näkyy sivuilla hienosti. Olemme todella tyytyväisiä visuaalisuuteen ja käytettävyyteen. Samaa ilmettä on otettu käyttöön myös nettisivujen ulkopuolelle, kuten uutiskirjeeseen ja pikkuhiljaa laajenee myös meidän muihin digitaalisiin sisältöihin.

Faktat

Asiakas: Musiikkitalo

Julkaisuvuosi: 2020

Julkaisujärjestelmä: WordPress

Muita Wordpress töitämme

Haluatko kuulla lisää?

Oletko kiinnostunut, miten Creuna voisi auttaa sinun yritystäsi? Siitä kertoo mielellään lisää