Adven

Voimakkaasti viime vuosina kasvanut Adven halusi nostaa verkkopalvelunsa samalla korkealle tasolle tuottamiensa energiapalveluiden kanssa. Adven.com-sivusto sekä neljän paikallisen kieliversion rakenne ja sisältö suunniteltiin uudelleen vastaamaan liiketoiminnan vaatimuksia, sekä helpotettiin sivuston ylläpitoa modernilla ja joustavalla julkaisujärjestelmällä.

Lähtökohdat

Adven tarjoaa kestäviä energia- ja infraratkaisuja teollisuudelle ja kiinteistöille, ja on alallaan yksi johtavista yrityksistä Pohjoismaiden ja Baltian alueella. Adven palvelee teollisuuden- ja kiinteistöalan toimijoita sekä yksityisiä asiakkaita. Advenin Energy as a service -malli perustuu kokonaispalveluun ja pitkäaikaiseen kumppanuuteen.

Adven on viime vuosina kasvanut voimakkaasti ja nyt oli tarve tuoda myös verkkopalvelu vastaamaan yhtiön tavoitetta olla maailman paras kestävien Energy as a Service® -ratkaisujen ja erinomaisen asiakaskokemuksen toteuttamisessa teollisuus- ja kiinteistöasiakkaille.

Advenilla on viisi erillistä sivustoa: globaali adven.com, sekä neljä maasivustoa. Vanha julkaisujärjestelmä oli tullut elinkaarensa päähän ja tilalla haluttiin moderni, joustava ja käyttäjäystävällinen vaihtoehto.

Julkaisualustaksi uudelle sivustolle valittiin WordPress, koska se koettiin kustannustehokkaaksi ja ylläpitäjälle helppokäyttöiseksi. Sen myös uskottiin skaalautuvan pidemmällä aikavälillä parhaiten Advenin tuleviin tarpeisiin.

Tutustu uuteen verkkopalveluun!

Suunnittelu

Työ aloitettiin erittäin kattavalla pohjasuunnittelulla työpajoineen. Jo varhaisessa vaiheessa siirryttiin layout-suunnitteluun tärkeimpien näkymien osalta, jotta asiakkaan kanssa saatiin heti haarukoitua oikea look&feel sivustolle.

Tärkeimmät sivut mallinnettiin yksityiskohtia myöten. Näin syntyi elementtipankki, jota pyrittiin hyödyntämään läpi sivuston.

Uuden sivuston ilmeen haluttiin tukevan mielikuvaa luotettavasta ja näkemyksellisestä energia-alan toimijasta. Sivuston rakennetta selkeytettiin ja siitä tehtiin käyttäjälle helpommin navigoitava.

Aiemmin hajanaiselta tuntunut brändikokemus tehtiin yhtenäiseksi ja verkkopalvelukokemus tuotiin samalla tasolle Advenin korkealaatuisten palveluiden kanssa.

Suunnittelussa myös keskeisenä tavoitteena oli Advenin tarjonnan selkeä ja kiinnostava esitystapa. Prosesseja ja laajoja kokonaisuuksia pyrittiin avaamaan sivuilla mahdollisimman helposti ymmärrettäviksi. Advenin poikkeuksellisen toimintamallin hyödyt tulevat nyt aiempaa paremmin kävijälle ilmi. Asiakaspolkuja mallinnettiin sivustolle ja kävijälle tarjotaan kerros kerrokselta syventävää tietoa, kun hän on valmis etenemään kohti asiakkuutta.

Toteutus

Ylläpito WordPressissä on suoraviivaista ja jo pelkästään modernin julkaisujärjestelmän käyttöönotto on helpottanut ylläpitäjien työtä. Sisältöjä on keskitetty ja uusien sisältöjen julkaisua on automatisoitu, jolloin ne päivittyvät oikein kaikkiin asianmukaisiin kohtiin sivustolla, eikä niitä tarvitse päivittää erikseen.

Tästä hyvänä esimerkkinä on hyvin pitkälle viety medianhallinnan prosessin optimointi. Maakohtaisten sivujen ylläpidon helpottamiseksi luotiin jaettu mediapankki kaikille sivustoille. WordPressin yleinen mediapankki on yksitasoinen ja sivustokohtainen, mutta koska Advenin verkkopalvelu koostuu useasta sivustosta, haluttiin, että yksi sivusto toimii keskitettynä mediapankkina ja kaikki mediaelementit latautuvat yhteen mediapankkiin, josta muut sivustot voivat käyttää niitä. Tällöin vältytään siltä, että samaa kuvaa ladataan kolmelle eri sivustolle. Näin varmistetaan myös kuvamateriaalin versionhallinta: samasta kuvasta ei pääse syntymään sivustolle useita erilaista versiota. Kuva voidaan myös päivittää mediapankissa yhdestä paikasta ja se päivittyy oikein kaikille sivuille.

Työpaikkailmoitukset tuodaan sivustolle erillisestä palvelusta, jota varten Adevenin hr-järjestelmä (Sympa HR) integroitiin sivustolle. Näin työpaikat saadaan julkaistua nyt automaattisesti eri maista jokaiselle sivustolle.

Sivustolla käytetään monipuolisesti erilaisia geolokaatiopohjaisia ominaisuuksia. Kartoilla esitetään Advenin tuotantolaitokset ja paikkakunnat, joilla Adven tarjoaa kaukolämpöpalveluita. Karttapalvelut ovat rakennettu Custom Google Mapsiin, josta on käsin syötetty linkit kunkin paikkakunnan sivuille, josta löytyy aiheesta lisätietoja.

Sisällönsyöttö mahdollistettiin varhaisessa vaiheessa, jotta tälle jäi tarpeeksi aikaa. Muokkauksia sivustolle tehtiin varsinaisten sisältöjen valmistuttua, aina julkaisuun saakka.

Lopputulos

Uudella sivustolla Advenin palvelut ja ratkaisut on tuotu voimakkaammin esille. Sivusto on asiakaskeskeisempi ja tuo esiin konkreettiset ratkaisut, joita eri asiakassegmenteille tarjotaan. Tarinaa vahvistetaan referensseillä (customer stories).

Yhteydenottokynnystä madallettiin. Jokaisen erillisen palvelun esittelyn yhteyteen on tuotu helppo tapa ottaa yhteyttä asianosaiseen ammattilaiseen Advenilla.

Advenilla on oltu hyvin tyytyväisiä uuteen sivustoon, sen rakenteeseen ja siihen, miten sivusto viestii Advenin avainasioita. Nyt navigaatio on selkeä ja kävijä löytää sieltä helposti etsimänsä. Sivuhierarkia on pyritty pitämään mahdollisimman matalana ja syvällä meneviä tasoja on pyritty välttämään. Tilalle on luotu ennemmin koontisivuja, joista kävijä voi löytää etsimänsä helposti suodattamalla tietoa.

Yhteistyö Advenin kanssa jatkuu tiivinä jatkokehityshankkeiden muodossa.

Faktat

Asiakas: Adven

Julkaisuvuosi: 2020

Julkaisujärjestelmä: WordPress

Haluatko kuulla lisää?

Oletko kiinnostunut, miten Creuna voisi auttaa sinun yritystäsi? Siitä kertoo mielellään lisää