Technopolis.fi

Creuna toteutti verkkosivustokokonaisuuden Technopolikselle, joka sisältää pääsivuston lisäksi viisi maasivustoa, joissa jokaisessa kaksi kieliversiota.

Lähtökohdat

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen isoille ja pienille yrityksille yhteensä viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Technopolis kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita.

Technopoliksen verkkosivut olivat jo aikansa eläneet, ne eivät mahdollistaneet joustavaa ja ketterää sisältömarkkinointia, myös sivuston löydettävyyden parantaminen ja markkinointiautomaation mahdollistaminen oli haastavaa.

Verkkopalvelukokonaisuus sisältää suomen- ja englanninkielisen pääsivuston lisäksi Venäjän, Norjan, Viron ja Liettuan sivustot.

 

Tavoitteet

Projektin tavoitteena oli uudistaa Technopoliksen sivusto siten, että se palvelee Technopoliksen liiketoimintoja ja erityisesti myyntiä selkeästi aiempaa paremmin.

Uudistusprojektin tavoitteiksi listattiin:
1) Suora ja kiistaton mitattavuus verkon kautta tuleville liideille ja syntyvälle kaupalle
2) Tuoda digitaalisuus osaksi Technopoliksen myynti- ja markkinointikoneistoa
a. Markkinointiautomaation mahdollistaminen
b. Sisällöntuotanto kanavariippumattomasti
3) Jatkokehityksen nopeuden ja ketteryyden mahdollistaminen
4) Sivuston ja koko markkinoinnin mittaaminen
5) Päivitysten helppous ja sivuston ylläpito laajan käyttäjäjoukon toimesta
6) Hakukonelöydettävyyden selkeä parantaminen
7) Technopoliksen mielikuvan vahvistaminen alansa edelläkävijänä
8) Tavoitteena rakentaa digitaalinen identiteetti Technopolikselle, ei pelkkä verkkosivusto

Muita tavoitteita uudistukselle olivat käyttäjäystävällisyyden ja löydettävyyden nostaminen uudelle tasolle. Form & Function sulassa sovussa.

Luova ratkaisu

Sivuston suunnittelu aloitettiin konseptoinnilla, jossa määriteltiin tärkeimmät kohderyhmät, käyttäjäprofiilit ja käyttäjäpolut. Konseptonnin yhteydessä määriteltiin myös tärkeimmät konversiopisteet, joihin liitetään sivustolle asennettavat mittarit.

Käyttöliittymäsuunnittelun johtoajatuksena oli tarjota aina mahdollisimman helppo polku haluttuun tietoon niin mobiilissa, tabletilla kuin desktopillakin. Ilmeen osalta päädyttiin mahdollisimman raikkaaseen ja selkeään ilmeeseen, joka sitoo yhteen aiemmin täysin erilliset maasivustot.

Sisältö- ja rakennesuunnittelussa päätavoitteena pidettiin tärkeimpien käyttäjäryhmien aiempaa parempaa palvelua sivustolla. Tärkeimpien tietojen haluttiin olevan helposti löydettävissä, ja samalla haluttiin tuoda esiin Technopoliksen laaja palvelutarjonta.

Aktivoivien elementtien sisältöjen suunnitteluun ja elementtien sijoitteluihin sivustolla panostettiin runsaasti aikaa, jotta potentiaaliset asiakkaat saadaan jättämään kontaktitietonsa ja näin voidaan aloittaa markkinoinnin automaatio -prosessit.

Sivuston alustaksi valittiin WordPress, joka mahdollisti nopean ja kustannustehokkaan kehitystyön sekä tarjosi ylläpitäjien näkökulmasta helppokäyttöiset työkalut.

Integraatiot muihin järjestelmiin (toimitilojen välityspalveluun, tapahtumajärjestelmään, sekä CRM- ja markkinoinnin automaatio -järjestelmiin) haluttiin toteuttaa mahdollisimman saumattomasti yhtenäisen käyttökokemuksen saavuttamiseksi.

Toteutus

Parasta mahdollista käyttöliittymämallia haettiin projektissa jo varsin aikaisessa vaiheessa kattavan prototyyppauksen kautta, johon otettiin mukaan palvelun käyttäjiä. Technopoliksen henkilöstöä sitoutettiin projektiin tarjoamalla koko projektin ajan pääsy kehitysympäristöön.

Sisällöltään laaja kokonaisuus suunniteltiin siten, että käyttäjä löytäisi keskeiset asiat ensimmäisellä silmäyksellä ja osaisi tarvittaessa intuitiivisesti etsiä lisätietoja. Joustavuutta sekä sisällön päivittämiseen että käyttäjien ohjaamisen sivustolla haettiin visuaalisten nostojen avulla joita voidaan vapaasti asetella sivustolle.

Prototyyppivaiheessa muovautunut käyttöliittymä testattiin ulkopuolisen tahon toimesta palvelun kohderyhmiin kuuluvilla käyttäjillä ja saatujen tulosten perustella käyttöliittymää hienosäädettiin vielä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi.

Visuaalisessa suunnittelussa varmistettiin, että Technopoliksen ilme on selkeästi läsnä jokaisessa näkymässä.

Samanaikaisesti sivuston teknisen toteutuksen kanssa asiakas tuotti sivustolle tarvittavia sisältöjä, mukaanlukien erilaisia jaettavia materiaaleja, joilla tarjotaan käyttäjille lisäarvoa ja joita voidaan hyödyntää osana markkinoinnin automaatiota ja siten liidiengenerointia.

Sivustoon integroitiin useita ulkopuolisia järjestelmiä, joista sivustolle saadaan mm. ajantainen tieto kaikkien viiden toimintamaan vapaista toimitiloista ja tapahtumista, sekä pörssiyhtiölle tärkeät tunnusluvut ja tiedotteet. Sivustolta puolestaan välitetään tieto käyttäjien toiminnasta ja kontaktitiedoista CRM- ja markkinoinnin automaatio -järjestelmiin, jotka ohjaavat myynnin toimintoja.

Tulokset

Uuden sivuston julkaisemisen jälkeen:

  • Konversioasteen parannus 157%
  • Sessiot +28,6%
  • Sivulataukset +31,38%
  • Orgaanisen haun kautta tulleet +6,5%
  • Vierailun kesto +245%
  • Bounce raten lasku 13,8%

 

 

 

.

Faktat

Asiakas: Technopolis

Julkaisujärjestelmä: WordPress

Haluatko kuulla lisää?

Oletko kiinnostunut, miten Creuna voisi auttaa sinun yritystäsi? Siitä kertoo mielellään lisää