Outotec

Raaka-aineet esiin.

Lähtökohdat

Outotec on maailman johtava mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittaja ja kehittänyt vuosikymmenten aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita kaivos- ja metallurgiselle teollisuudelle. Lisäksi Outotec tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen sekä kemianteollisuuteen.

Outotec lähti etsimään kumppania Outotec.com-sivustonsa uudistamiseen keväällä 2016. Vanha Outotec.com oli vanhentunut eikä palvellut eri päätelaitteilla sivustoa selailevia käyttäjiä. Käyttäjätarinoiden perusteella oli tullut ilmi myös vaikeus löytää tuotteet, palvelut sekä olennaiset yhteystiedot, eikä sivusto antanut ymmärrettävää kokonaiskuvaa Outotecin toiminnasta.

Creuna valikoitui Outotecin kumppaniksi laajan kilpailutuksen päätteeksi senioritason osaamisensa ansiosta täyden palvelun digitoimistona.

Suunnittelu

Suunnittelun lähtökohtana olivat käyttäjätarinat, joissa analysoitiin sekä Outotecin tulevien että olemassa olevien asiakkaiden tarpeita verkkosivuston näkökulmasta. Lisäksi pörssiyhtiölle oli tärkeää, että sijoittajat löytävät verkkosivuilta helposti ajantasaisen tiedon.

Konseptin perustana toimi Outotecin laajan tarjooman näyttävä esittely arvoketjujen avulla. Arvoketjut esittelevät Outotecin palvelut ja tuotteet luonnonvarakohtaisesti. Myös kussakin luonnonvarojen käsittelyvaiheessa tarjolla olevat tuotteet ja palvelut haluttiin tuoda esille.

Toteutus

Outotec.com toteutettiin Episerver CMS 10 -julkaisujärjestelmällä Episerverin DXCloud-ympäristöön. Sivuston haku, tuotehaku ja olennaisten sisältöjen yhdistely toteutettiin Episerver Find -hakumoottorilla. Arvoketjut toteutettiin blockeilla, joiden avulla näyttävä ulkoasu skaalautuu helposti eri päätelaitteille. Tuotehaussa hyödynnettiin kategorisointia sekä sivutyyppien kohdentamista. Myös Palvelut-osiossa tarjooman muodostuminen hyödyntää Episerver Findin hakua.

Kunkin osion laskeutumissivut toteutettiin niin, että ne mahdollistavat olennaisen sisällön tuomisen sekä kategorisointiin perustuvan automatiikan että manuaalisten sisältönostojen avulla.

Yhteystiedot kategorisoitiin maa- ja tuotekategoriakohtaisesti niin, että käyttäjä löytää helposti tarvitsemansa yhteystiedot. Tämän lisäksi käyttäjälle kohdennetaan sijaintinsa perusteella yhteystietoja.

Pörssiyhtiölle välttämättömien tiedotteiden ajantasaisuus varmistettiin uutistenjulkaisu-integraatiolla niin, että uutiset päivittyvät automaattisesti Ajankohtaista-osioon aina tiedotteen julkaisun jälkeen.

Tulokset

Creunan ja Outotecin yhteistyö alkoi lokakuussa 2016. New.outotec.com ja www.outotec.fi lanseerattiin tammikuussa 2017. Laaja sisältö on jäsennelty selkeiksi kokonaisuuksiksi, ja tuotteet sekä niihin liittyvät palvelut löytyvät helposti kullekin tuotteelle liitettyjen sisältönostojen avulla. 

Myös palaute on ollut positiivista: käyttäjien mukaan sivusto kuvaa hyvin Outotecin toimintaa, ja sisältö on jaoteltu intuitiivisesti niin, että vierailija löytää tarvitsemansa tiedot helposti.

Haluatko kuulla lisää, miten voit parantaa liiketoimintaasi digitaalisilla ratkaisuilla? Tilaa Creunan uutiskirje!

Faktat

Asiakas: Outotec

Creunan asiakas vuodesta: 2016

Julkaisujärjestelmä: Episerver

Muita Episerver töitämme

Haluatko kuulla lisää?

Oletko kiinnostunut, miten Creuna voisi auttaa sinun yritystäsi? Siitä kertoo mielellään lisää