HAM

Helsingin kaupungin taidemuseon brändiuudistus verkossa.

Lähtökohdat

Syksyllä 2014 Helsingin kaupungin taidemuseo sulki ovensa yli vuoden kestävää suurta remonttia varten. Tänä aikana museo uudisti täydellisesti myös brändinsä ja visuaalisen ilmeensä. Uusi verkkopalvelu oli keskeinen osa helsinkiläisten oman, kansainvälisen tason taidemuseon HAMin syntymää. 

Tasokkaasta näyttelytoiminnasta ja kaupunkilaisten arjessa läsnä olevasta julkisen taiteen kokoelmasta huolimatta museon brändi oli jäänyt suurelle yleisölle hahmottomaksi ja sekoittui usein Helsingin kaupunginmuseoon. Imagossa oli tiettyä virastomaisuutta. Mielikuvista haluttiin karistaa pölyt ja museo lanseerata uudestaan omaleimaisena ja erottuvana kansainvälisenä toimijana.

Verkossa museon ongelmana oli laajan sisällön pirstaloituminen kaupungin verkkopalvelussa ja selkeän oman selkeän identiteetin puute. Tarvittiin yhtenäinen kokonaisuus joka kokoaisi käyttäjälähtöisesesti alleen museon koko toiminnan ja edustaisi samalla kansainvälisen tason ennakkoluulotonta suunnittelua.

Helsingin kaupungin taidemuseon sivut

Luova ratkaisu

Taustatyötä tehdessämme huomasimme, että nykytaiteeseen keskittyvät museot olivat – hiukan yllättäen – verkossa usein konservatiivisia ja virastomaisia. HAMin haluttiin olevan jotain aivan muuta: leikkisä, helposti lähestyttävä, yllättävä ja tuoreella tavalla erilainen. Pidimme tätä strategisena johtoajatuksena suunnitteluprosessissa. Emme halueeneet suunnitella HAMille sivustoa joka näyttäisi leimallisesti taidemuseon verkkopalvelulta. Pyrimme luomaan jotain joka näyttäisi ja tuntuisi juuri HAMilta.

Tavoitteenamme oli sivusto joka parhaalla mahdollisella tavalla palvelisi HAMin palveluiden laajaa käyttäjäkuntaa erilaisissa tunnistetuissa käyttötilanteissa ja kaikilla päätelaitteilla, mutta viestisi samalla vahvan brändin omaleimaisuutta jokaisella pikselillä.

Toteutus

Sisällöltään laaja kokonaisuus suunniteltiin siten, että museokävijä löytäisi keskeiset asiat ensimmäisellä silmäyksellä ja osaisi tarvittaessa intuitiivisesti etsiä lisätietoja. Navigaatio ja rakenne suunniteltiin osin konventionaalisista ratkaisuista poikkeaviksi priorisoimalla tutkitusti yleisimpien käyttötilanteiden luomia tarpeita.

 

Visuaalisessa suunnittelussa varmistettiin että HAMille luotu uusi tunnistettava ilme on selkeästi läsnä jokaisessa näkymässä. Tunnusomaiset pinnat, värit ja liikkeet kulkevat toteutuksessa jatkuvasti mukana. Kehyksenä kaikkein tärkeimmälle – itse taiteelle.

Tulokset

Uuden sivuston julkaisemisen jälkeen:

  • Eri kävijät kasvua +468%
  • Sessiot +510%
  • Sivulataukset +442%
  • Sivuston kiinnostavuus 3,05 -> 3,51*
  • Sivustolla vietetty aika +32%

* TNS Gallupin HAMista teettämän tutkimuksen mukaan (asteikko 1-5)

 

 

 

.

Faktat

Asiakas: Helsingin kaupungin taidemuseo

Creunan asiakas vuodesta: 2015

Julkaisujärjestelmä: WordPress

Haluatko kuulla lisää?

Oletko kiinnostunut, miten Creuna voisi auttaa sinun yritystäsi? Siitä kertoo mielellään lisää
  • Finalisti Paras design ja Paras toteutus -sarjoissa

    Grand One 2016

    Finalisti Paras design ja Paras toteutus -sarjoissa