Uusi ilme Oslon kaupungille – näin se tehtiin!

Oslon kaupunki ja Creuna Norway ovat yhteistyössä luoneet kaupungille uuden, käyttäjäystävällisen identiteetin, jonka avulla se pystyy kommunikoimaan asukkaidensa kanssa selkeästi ja kokonaisvaltaisesti.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä meihin!

Ihmiset ovat onnellisia Oslossa

Oslo on kehittynyt ja muuttunut viimeisen 30 vuoden aikana merkittävästi. Ympäristötietoisuus, kestävä kehitys, estetiikka ja ihmisläheiset ratkaisut ovat nousseet keskiöön. Kaupunkilaiset ovat onnellisia Oslossa. Sitä pidetään turvallisena metropolina, joka tarjoaa asukkailleen loputtomasti mahdollisuuksia ja joka jatkaa kehittymistään. Mutta mielikuva kaupungista julkisena toimijana ei ole yhtä myönteinen, vaikka todellisuudessa Oslon toimivuus on nimenomaan tulosta kaupungin tuottamista onnistuneista palveluista. Tässä kohtaa kaupungin viestintä asukkailleen ei ollut onnistunut.

”Kaupunkilaisten oli vaikea ymmärtää, mitä kaupunki todellisuudessa tekee: mihin siis kaikki verorahani menevät?”, kertoo Creuna Norwayn strategi John Aurtande.

Nämä kaksi asiaa – Oslon positiivinen yleisvire ja kaupungin tarve viestiä selkeämmin asioistaan – olivat lähtökohtana, kun lähdettiin rakentamaan vahvempaa yhteyttä kaupungin ja sen asukkaiden välille.

Oslo on kotoisa ja monimuotoinen

Ratkaisun tuli heijastaa niitä asioita, joita asukkaat Oslossa arvostavat eniten – kaupunki on sekä kotoisa, että monimuotoinen. Se tarjoaa asukkailleen loistavat mahdollisuudet hyvään elämään ja tulevaisuuteen.

Selkeämpi Oslo

Oslon kaupungilla oli selkä tarve olla asukkailleen ymmärrettävämpi ja näyttäytyä yhtenäisempänä kuin tähän asti. Kaupunki operoi monilla eri aloilla ja kommunikoi lukuisten erilaisten kohderyhmien kanssa. Käytössä on ollut yli 250 erilaista logoa. Näistä syistä johtuen asukkaille ja sidosryhmille on jäänyt epäselväksi, mitä kaikkea kaupunki todellisuudessa tekee.

”On todella hankalaa hallita ja ylläpitää noin suurta määrä erilaisia identiteettejä”, Aurtande sanoo. ”Kun jokaisella on oma ilmeensä, joka vuosi jotain niistä joutuu päivittämään.”

Ratkaisuna päätettiin luoda uusi visuaalinen identiteetti, jonka avulla Oslon kaupunki voi kommunikoida yhtenäisenä, kokonaisvaltaisena toimijana. Lopputulos tulisi olemaan sellainen, että se sopisi kaupungin jokaisen yksikön käyttöön, toimialasta riippumatta. Ratkaisulla pyrittiin myös yksinkertaistamaan ja tehostamaan kaupungin toimintaa. Pirstoutuneen rakenteen ylläpitämisen arvoitiin maksavan kaupungille vuosittain 40 miljoonaa Norjan kruunua, eli noin 4 miljoonaa euroa. Uusi identiteetti tullaan implementoimaan asteittain seuraavien vuosien aikana.

Yksinkertaistettu ja modernisoitu logo

Uusi malli tuo Oslon kaupungin kaikki toiminnot ja toimialat yhden, yhteisen visuaalisen identiteetin ja logon alle. Tämän avulla kaupunkilaisten on helpompi ymmärtää mitä kaikkea kaupunki tekee ja tarjoaa asukkailleen, sekä missä kaikessa kaupunki on mukana. Oslon logossa on symbolina St. Halvard, kaupungin suojeluspyhimys, ja ”Oslo” kirjoitettuna. Mukana ovat myös Oslon kaupungin aseet. St. Halvardin hahmo on yksinkertaistettu ja modernisoitu, mutta siihen liittyy edelleen vahva tarina. Uusi tulkinta logosta ottaa taiteellisia vapauksia, kuitenkin kunnioittaen historiallisia perinteitä.

Mahdollisuus monipuoliseen käyttöön

Uudella visuaalisella identiteetillä on selkeä, yhtenäinen perusta, mutta se taipuu moneen, käyttötarkoituksesta riippuen. Kaupungin toimijoilla on vapaat kädet käyttää uuden ilmeen koko ”työkalupakkia” luodakseen yksilöllisiä ratkaisuja. Se antaa myös mahdollisuudet olla tarpeen tullen muodollinen, tai vapaamuotoinen ja dynaaminen. Kun uusi malli on yhtenäinen, mutta samalla joustava, kaupungin toimijoiden on helppo innostua käyttämään sitä.

Kaikki mukaan!

Prosessissa päädyttiin osallistamaan ja kuulemaan todella suurta joukkoa ihmisiä.

”Osalle kaupungin yksiköistä oman logon menettäminen ei ollut kovin iloinen asia. Se olikin yksi suurimmista haasteistamme: todistaa heille, että uusi malli tarjoaa heille itseasiassa jotain enemmän”, Aurtande kuvailee.

Niinpä yli 1500 asukasta, kaupungin työntekijää ja Oslon alueen yritysten edustajaa otettiin mukaan työhön. Useita malleja testattiin systemaattisesti projektin kaikissa vaiheissa. Erilaiset ryhmät arvioivat eri vaihtoehtoja läpi prosessin. Creuna otti kommentit ja ehdotukset huomioon, teki muutoksia ja testasi niitä uudelleen.

”Tämä on todella ollut komiteatyö”, Aurtande hymyilee. ”Yleensä niin ei sanota positiivisessa mielessä, mutta tällä kertaa se todella oli sitä!”

Design-työkalu

Creuna halusi tehdä uuden ilmeen käytöstä mahdollisimman yksinkertaista ja taloudellista. Niinpä kaupungille kehitettiin aivan oma design-työkalu. Syöttämällä tekstiä, lataamalla kuvia ja vaihtamalla värejä, työkalu luo automaattisesti vaihtoehtoisia taittoja erilaisiin formaatteihin. Kaikki, mitä työkalu tuottaa, on kuitenkin aina uuden identiteetin mukaista ja se on jokaisen Oslon kaupungin työntekijän käytettävissä.

Väripaletti

Uuden identiteetin värimaailma on otettu Oslon kaupungin maisemasta. Sininen tulee raitiovaunuista ja vuonoista, vihreä niityistä ja metsistä. Lämpimät ja neutraalit värit ovat saaneet inspiraationsa kaupungin rakennuksista.

Typografia

Oslolle luotiin myös oma fontti, joka on keskeinen osa identiteettiä. Se on saanut inspiraationsa kaupungin katujen opastekylteistä. Fontin haluttiin olevan helposti luettava, sekä ilmeeltään funktionaalinen ja ajaton.

Oslon graafiset muodot

Oslon graafiset muodot ovat otettu suoraan Oslon logosta. Kolme perus muotoa ovat myös abstrakteja viittauksia kaupungin maisemaan. Kolme perusmuotoa – neliö, ympyrä ja kulma – voidaan yhdistää toisiinsa monella tavalla. Ne ovat uuden, joustavan design-ympäristön perusta, ja niistä voidaan muodostaa myös ”Oslo” kirjoitettuna.

Kuvitus

Kuvituksen tyyli perustuu Oslon graafisiin muotoihin, jossa muodot ovat rakennuspalikoita, joilla luodaan motiiveja. Yksinkertaisuus auttaa tekemää kuvituksista tunnistettavia ja omaperäisiä.

Liike ja animaatio

Liike on keskeinen osa Oslon identiteettiä. Creuna määritteli dynaamisen liikekuvion, joka toimii monilla eri alustoilla ja on helposti tunnistettavissa riippumatta kontekstista, jossa sitä käytetään.

Kuvakkeet

Kuvakkeet perustuvat Oslon graafisiin muotoihin, niiden erityispiirteisiin, sekä Oslo Sans -fonttiin. Kuvakkeen tulisi olla helposti tunnistettava ja tuoda Oslon kaupunki selkeästi esille, käytettiinpä sitä digitaalisesti tai fyysisesti.

Kiinnostuitko?

Haluatko kuulla, miten Creuna voisi auttaa sinun yritystäsi? Siitä kertoo mielellään lisää Christer Lybeck.