Politik for behandling af jobansøgeres personoplysninger

Creuna indsamler og behandler alle personoplysninger professionelt og fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen pr. 25. maj 2018. I forbindelse med rekruttering registreres og gemmes dine personoplysninger digitalt i vores elektroniske rekrutteringssystem, Jobylon, som kun de relevante personer i ansættelsesudvalget har adgang til. Udefrakommende personer har ikke mulighed for at få adgang til disse oplysninger, og de deles ikke med tredjeparter.

I forbindelse med en jobansøgning får Creuna kendskab til dine personlige oplysninger. For at minimere omfanget af følsomme personoplysninger opfordrer vi dig til ikke at registrere oplysninger om:
- nuværende eller tidligere sygdom (medmindre det er relevant for det job du søger)
- din helbredsmæssige tilstand, etnisk oprindelse, seksuelle overbevisning, religion, politiske og filosofiske overbevisning, tilknytning til eller medlemskab af fagforening.

Desuden opfordrer vi til at slette de sidste fire cifre af dit cpr-nr fra f.eks. eksamensbeviser, og generelt kun at skrive følsomme personoplysninger i det omfang, det er relevant for din ansøgning, og for det job du søger. 

Vi gemmer som udgangspunkt din jobansøgning i 6 måneder. Dette giver os mulighed for at gennemlæse ansøgningen igen, hvis der skulle dukke en lignende stilling op i løbet af perioden. Efter de 6 måneder bliver din ansøgning automatisk slettet i overensstemmelse med den generelle slettefrist for jobansøgninger. Du er dog i din fulde ret til at bede om at få din ansøgning slettet fra vores system på et hvilket som helst tidspunkt inden periodens udløb. Ønskes dette, vil din jobansøgning blive slettet manuelt hurtigst muligt efter anmodningen. Du kan til enhver tid anmode om at få berigtiget eller korrigeret ukorrekte oplysninger ved at kontakte os.
I forbindelse med vurderingen af dig som jobansøger, vil vi i nogle tilfælde supplere de oplysninger du har registreret med oplysninger indhentet på de sociale medier, primært LinkedIn. Vi indhenter kun referencer fra tidligere arbejdsgivere efter forudgående aftale med dig.

I den sidste del af rekrutteringsprocessen vil du blive bedt om at udfylde en online personlighedstest. Formålet er at få et så fyldestgørende billede af dig som muligt og dermed sikre det rette match – af hensyn til både dig og Creuna. Resultatet af testen vil altid blive præsenteret for dig. Testresultaterne vil blive gemt i din digitale personalemappe. I det tilfælde, at du ikke bliver ansat i virksomheden, slettes testresultaterne umiddelbart efter rekrutteringsprocessens afslutning.


Hvis du har spørgsmål til denne politik, bedes du kontakte HR Manager, Helle Sandmann.

Ønsker du at klage over behandlingen af dine personoplysninger, skal klagen sendes til:
Datatilsynet
Borgergade 28,5.
1300 København K 
Tlf.nr: 33 19 32 00 
E-mail: dt@datatilsynet.dk