Sådan organiserer du dig til digital succes
Strategi, organisering og ledelse

Sådan organiserer du dig til digital succes

1. marts 2018

For de fleste virksomheder medfører digitalisering en række organisatoriske overvejelser. Skal I opruste internt med nye kompetenceområder? Hvordan skal ansvaret mellem centrale og decentrale enheder fordeles? Hvordan skal I arbejde sammen på tværs af de traditionelle ansvarsområder i virksomheden? Og hvad vil digitaliseringen gøre ved kulturen?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som vi kommer omkring i dette oplæg, der er baseret dels på vores egne erfaringer fra rådgivning af store danske og nordiske virksomheder, dels på global best practice fra de førende konsulenthuse.

Forud for oplægget tager vi en telefonisk briefing med jer for at forstå jeres branche og situation. På den måde kan vi vinkle og tilpasse oplægget, så I får mest mulig ud af seancen.

Kontakt Lasse Staffensen for at høre mere om mulighederne.

Priser og vilkår

Prisen for en times foredrag efterfulgt af en halv times Q&A er kr. 20.000,-.

Ønsker du at udvide oplægget til en 3 timers workshop, hvor vi indleder med cirka 45 minutters oplæg og efterfølgende faciliterer et par timers diskussion, er prisen kr. 40.000,-.

Foredragene afvikles typisk af en enkelt konsulent, mens der til workshops altid er minimum to konsulenter til steder.

Trænger I til luftforandring, lægger vi gerne lokaler til på vores kontor i Aarhus uden beregning, men vi kommer naturligvis også gerne til jer. Vi kan også hjælpe med at pege i retning af andre inspirerende locations.

Alle oplæg kan selvfølgelig holdes på enten dansk eller engelsk.

Alle priser er ekskl. moms og eventuelle transportudgifter.