Strategisk teknologi: fra monolitter til mikroservices
Teknologi og strategi

Strategisk teknologi: fra monolitter til mikroservices

2. marts 2018

Hvis I ikke prioriterer teknologi- og platformsvalg i tilstrækkeligt omfang, risikerer I at overse essentielle behov eller at fokusere for meget på de kortsigtede målsætninger og omkostninger.

I dette oplæg, der især henvender sig til IT-afdelinger eller digitale afdelinger, som står foran et større teknologivalg, præsenterer vi vores generelle perspektiv og en række konkrete værktøjer til at gøre teknologi- og platformsvalget til en strategisk øvelse.

Vi fokuserer på bevægelsen fra store, komplekse enterprise-systemer til en mere agil arkitektur, hvor virksomheden i højere grad sammensætter komponenter ud fra en "best of breed"-tankegang. Vi kommer naturligvis omkring, hvordan den udvikling kan spille sammen med den overordnede IT-arkitektur, og hvordan store, globale virksomheder lykkes med mikroservices i praksis.

Inden oplægget tager vi en telefonisk briefing med jer for at forstå jeres branche og situation. På den måde kan vi vinkle og tilpasse oplægget, så I får mest mulig ud af seancen.

Kontakt Martin Brogaard for at høre mere om mulighederne.

Priser og vilkår

Prisen for en times foredrag efterfulgt af en halv times Q&A er kr. 20.000,-.

Ønsker du at udvide oplægget til en 3 timers workshop, hvor vi indleder med cirka 45 minutters oplæg og efterfølgende faciliterer et par timers diskussion, er prisen kr. 40.000,-.

Foredragene afvikles typisk af en enkelt konsulent, mens der til workshops altid er minimum to konsulenter til steder.

Trænger I til luftforandring, lægger vi gerne lokaler til på vores kontor i Aarhus uden beregning, men vi kommer naturligvis også gerne til jer. Vi kan også hjælpe med at pege i retning af andre inspirerende locations.

Alle oplæg kan selvfølgelig holdes på enten dansk eller engelsk.

Alle priser er ekskl. moms og eventuelle transportudgifter.