Data og design: en kærlighedshistorie
Research og strategi i praksis

Data og design: en kærlighedshistorie

2. marts 2018

Historisk set har data og design været modsætninger; repræsentanter for hver sin hjernehalvdel. Succes med de to discipliner kræver da også vidt forskellige kompetencer, men i dette oplæg vil vi komme med vores bud på, hvorfor og hvordan I bør forene de to perspektiver.

Vi viser, hvordan I kan bruge både kvalitative og kvantitative data som drivers i en tidlig hypotese- og designfase, ligesom vi præsenterer vores erfaringer og holdninger til, hvordan man værdisætter og måler på design og kundeoplevelser generelt.

Oplægget henvender sig i sagens natur bredt i organisationen, og vil være relevant for både de mest passionerede designere og de mest rationelle analytikere. Og allerbedst er det, hvis oplægget formår at samle begge grupper i ét rum.

Forud for oplægget tager vi en telefonisk briefing med jer for at forstå jeres branche og situation. På den måde kan vi vinkle og tilpasse oplægget, så I får mest mulig ud af seancen.

Kontakt Lasse Staffensen for at høre mere om mulighederne.

Priser og vilkår

Prisen for en times foredrag efterfulgt af en halv times Q&A er kr. 20.000,-.

Ønsker du at udvide oplægget til en 3 timers workshop, hvor vi indleder med cirka 45 minutters oplæg og efterfølgende faciliterer et par timers diskussion, er prisen kr. 40.000,-.

Foredragene afvikles typisk af en enkelt konsulent, mens der til workshops altid er minimum to konsulenter til steder.

Trænger I til luftforandring, lægger vi gerne lokaler til på vores kontor i Aarhus uden beregning, men vi kommer naturligvis også gerne til jer. Vi kan også hjælpe med at pege i retning af andre inspirerende locations.

Alle oplæg kan selvfølgelig holdes på enten dansk eller engelsk.

Alle priser er ekskl. moms og eventuelle transportudgifter.