Digital brand-aktivering

I dette case-baserede oplæg får du serveret en lang række eksempler på, hvordan virksomheder kan aktivere deres brand position ved at producere relevant indhold og udvikle meningsfyldte, værdiskabende digitale services.

Video og præsentation fra morgenbriefing oktober/november 2015.

Vi lever i en tid, hvor traditionel push-marketing har mindre og mindre effekt. Det betyder dog ikke, at branding er en irrelevant disciplin. Tværtimod. Mere end nogensinde før har branding sin berettigelse. Til gengæld er den aflæselige effekt på bundlinjen i stigende grad betinget af en succesfuld brand-aktivering i de digitale kanaler. 

Brand-aktivering handler om at møde forbrugeren på rette tid og sted i kunderejsen, så brandet opfattes både relevant og meningsfuldt, og afsender får mulighed for at skabe en varig kunderelation. Men hvordan gør man det i en tid, hvor forbrugerne med stor hastighed flytter deres medieforbrug og adfærd over i digitale kanaler, og hvor de traditionelle medier og aktiveringsmetoder som følge heraf har en faldende effekt?

I morgenbriefingen kommer vi svaret nærmere ved at se på nogle af de metoder, som virksomheder kan ty til for at opbygge og aktivere den rette digitale brand-position. Oplægget tager udgangspunkt i en lang række danske og udenlandske cases, hvor virksomheder ved hjælp af bl.a. content, sociale medier og nye teknologier har formået at aktivere deres brand og engagere deres målgrupper.