Solveig van Nes

Solveig van Nes

Director Marine and Maritime Industries

930 97 862   /   solveig.van.nes@creuna.no

Solveigs kjernekompetanse ligger innenfor hav, miljø og sjømat generelt og havbruk spesielt, og er ansatt som Director Marine and Maritime Industries i Creuna. Hennes kjernekompetanse ligger innenfor hav, miljø og sjømat generelt og havbruk spesielt. Hun jobber tverrfaglig i Creuna med blant annet strategisk og faglig kommunikasjon, innhold og digitalisering – og hvordan det kan gi konkurransefortrinn for Creunas samarbeidspartnere.

Solveig sier det er et spennende og viktig arbeidsområde som leder av Havrommet å synliggjøre det store potensialet som ligger i kommersielle samarbeid på tvers av marine og maritime næringer. Solveig kommer fra Bellona der hun jobbet som leder for havbruksarbeidet og i sjiktet mellom industri, forskning og myndigheter. Utover dette ledet hun også Bellonas FoU-aktiviteter i Ocean Forest. Før hun kom til Bellona jobbet hun ved Nofima i nær femten år med FoU-ledelse og havbruksrelatert forskning, og har derfor også bred kompetanse innen hele verdikjeden for havbruk. Solveig van Nes har en doktorgrad innen havbruksfag (Dr.Scient) samt er utdannet marinbiolog (Cand. Scient).